УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ,

На основание на сключен договор за съвместна дейност между Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) и Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ (ВСУ), представяме на вашето внимание възможност за всички кандидат-студенти, да се запишат и обучават за придобиване на ОКС „БАКАЛАВЪР“, в задочна форма на обучение, по специалност „Защита на националната сигурност“.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

· Комплект документи за кандидатстване (закупуват се на място) /9 лв./

· Комплект документи за записване (закупуват се на място) /5 лв./

· Лична карта (оригинал и копие)

· Диплома за средно образование (оригинал и копие)

· Медицинско свидетелство

· Две снимки – паспортен формат

· Документ за платена такса за обучение – семестриална такса в размер от 973 лв. (или на разсрочено плащане с две вноски)

Семестриалната такса се заплаща по банков път, на следната банкова сметка: 

ТБ „Централна кооперативна банка“ АД

BIC: CECBBGSF

IBAN код: BG20CECB979010A3494100

За ВСУ „Черноризец Храбър“, гр. Варна

Основание: семестриална такса, поток б

ВАЖНО!

Обучението се осъществява съвместно УниБИТ и ВСУ и се провежда на територията на УниБИТ в гр. София (Централна сграда на бул. Цариградско шосе № 119 и Сграда 2 на бул. Шипченски проход № 69А)

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

07.08.2023 – 29.09.2023 г. вкл. (от понеделник до петък),

УниБИТ, бул. Цариградско шосе 119, ет. 2, кабинет № 215

За повече информация:

Можете да ни посетите на място в УниБИТ на адрес: 

бул. Цариградско шосе № 119, кабинет № 215

или да се свържете с нас по следните начини:

Телефон: +359 (0) 878 220 451

E-mail: 

Ралица Йотова - r.yotova@unibit.bg

Памела Делева - p.deleva@unibit.bg

ВАЖНО!Възможност за обучение

НОВИНИ


нагоре