Важна информация за ОКС "Бакалавър"

Основна информация на страницата

 

График за ОКС „Бакалавър” за учебната 2016/2017 година 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Брой седмици

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

03.10.2016
23.12.2016

12

09.02.2017
26.02.2017

06.03.2017
12.03.2017

25.09.2017
30.09.2017

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Брой седмици

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

27.02.2017
28.05.2017

13

01.06.2017
18.06.2017

19.06.2017
29.06.2017

25.09.2017
30.09.2017

4-ти курс
27.02.2017
05.05.2017

4-ти курс
08.05.2017
21.05.2017

4-ти курс
01.06.2017
06.06.2017

4-ти курс
19.06.2017
23.06.2017

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

07.09.2016
29.09.2016

05.12.2016
16.12.2016

06.03.2017
12.03.2017

25.09.2017
30.09.2017

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

01.02.2017
21.02.2017

08.05.2017
21.05.2017

19.06.2017
29.06.2017

25.09.2017
30.09.2017

 

 

4-ти курс
01.06.2017
09.06.2017

4-ти курс
19.06.2017
23.06.2017

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ

РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Редовна сесия

Поправителна сесия

03.07.2017 – 07.07.2017

09.10.2017 – 13.10.2017

Сметка за внасяне на такси

Получател: УниБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

Семестриални такси за уч. 2016/2017 г.

СПЕЦИАЛНОСТ

РЕДОВНО

ЗАДОЧНО

Направление  Обществени комуникации и информационни науки 3.5

ББ

274

149

БИМ

274

149

ПК

274

149

ИФ КИН

274

149

ИРТ

274

149

АД

274

149

КИ

274

149

ОПП

274

149

ИС (само за  4 курс)

274

149

Направление  Информатика и компютърни науки 4.6

ИТ

369

194

ИБ

369

194

КН

369

194

ИТСА

369

194

Направление  Национална сигурност 9.1

НС КИН

426

267

ИС

426

267

НС

426

267

НС - дистанционна форма на обучение 426  

Полезни документи


нагоре