Важна информация за ОКС "Бакалавър"

Основна информация на страницата

Важно!

Уважаеми студенти.

След 31.01.2021 г. обучението продължава неприсъствено до изменение с нова Заповед на Министерство на здравеопазването.

Заверките за летен семестър на задочно обучение ще се извършват административно. Квитанцията за платена сем. такса изпращайте на имейл ucheben.otdel@unibit.bg

Моля, ползвайте административни услуги, които се предоставят по електронен път.


ГРАФИК ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“ ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Брой седмици

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

05.10.2020
23.12.2020

12

08.02.2021
21.02.2021

01.03.2021
10.03.2021

23.09.2021
30.09.2021

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Брой седмици

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

22.02.2021
21.05.2021

12

01.06.2021
15.06.2021

21.06.2021
27.06.2021

23.09.2021
30.09.2021

4-ти курс
22.02.2021
02.05.2021

4-ти курс
13.05.2021
23.05.2021

4-ти курс
31.05.2021
06.06.2021

4-ти курс
21.06.2021
27.06.2021

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

01.09.2020
04.10.2020

07.12.2020
20.12.2020

01.03.2021
10.03.2021

25.09.2021
30.09.2021

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

25.01.2021
21.02.2021

24.04.2021
12.05.2021

21.06.2021
27.06.2021

25.09.2021
30.09.2021

 

 

4-ти курс
31.05.2021
06.06.2021

4-ти курс
21.06.2021
27.06.2021

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ

РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Редовна сесия

Поправителна сесия

30.06.2021 – 02.07.2021 г.

05.10.2021 – 08.10.2021 г.

Сметка за внасяне на такси

Получател: УниБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

Семестриални такси за уч. 2020/2021 г.

НАПРАВЛЕНИЕ/СПЕЦИАЛНОСТ

РЕДОВНО

ЗАДОЧНО

Направление  2.2. История и археология

КИН 296 192

Направление  3.5. Обществени комуникации и информационни науки

   

БИНУЗ (преименувана специалност ББ), ББ

296

192

БИМ

296

192

ИКМТ (преименувана специалност ПК), ПК

296

192
     

ИРТ

296

192

АД

296

192

КИ

296

192
ОПП

296

192
Направление  4.6. Информатика и компютърни науки    

ПН ИКН - (1 и 2 курс)

399 235

ИТ (3 и 4 курс)

399

235

КН и ИБ (3 курс), ИБ (4 курс)

399

235

КН (3 и 4 курс)

399

235

ИТИКС (3 и 4 курс)

 

ИС (3 и 4 курс)

 

399

 

399

235

 

235

Направление  9.1. Национална сигурност

ПН НС - (1 и 2 курс)

460 344

НС (3 и 4 курс)

460

344

НС КИН (3 и 4 курс)

460

344

     
НС - дистанционна форма на обучение 460  

Полезни документи


нагоре