Важна информация за ОКС "Бакалавър"

Основна информация на страницата

Важно!

 

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНА 2022/2023 г. - 30 СЕПТЕМВРИ 2022 г. (ПЕТЪК)

П О К А Н А

Уважаеми студенти, преподаватели, служители и приятели на УниБИТ, каним Ви на 30 септември 2022 г. от 11:00 ч. на официалното откриването на учебна 2022/2023 г. в УниБИТ (бул. “Цариградско шосе” № 119).

Студентите от първи курс могат да получат тогите си от 10:00 ч. в спортния салон на УниБИТ.

След тържествената церемония ще се проведат първите срещи на първокурсниците с ръководителите на катедри. Тогава ще се извърши и раздаване на студентските книжки по специалности в съответните зали. Списъците със залите ще може да видите и на място в УниБИТ.

 

Уважаеми студенти. Считано от 28.02.2022 г. се възстановяват присъствените учебни занятия за редовно и задочно обучение!

Моля, ползвайте административни услуги, които се предоставят по електронен път.


ГРАФИК ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“ ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 ГОДИНА

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Брой седмици

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

03.10.2022
23.12.2022

12

06.02.2023
24.02.2023

06.03.2023
12.03.2023

23.09.2023
30.09.2023

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Брой седмици

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

27.02.2023
23.05.2023

12

01.06.2023
18.06.2023

22.06.2023
28.06.2023

23.09.2023
30.09.2023

4-ти курс
27.02.2023
07.05.2023

4-ти курс
12.05.2023
21.05.2023

4-ти курс
29.05.2023
04.06.2023

4-ти курс
22.06.2023
28.06.2023

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

01.09.2022
02.10.2022

05.12.2022
21.12.2022

06.03.2023
12.03.2023

23.09.2023
30.09.2023

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

30.01.2023
26.02.2023

24.04.2023
10.05.2023

22.06.2023
28.06.2023

23.09.2023
30.09.2023

 

 

4-ти курс
29.05.2023
04.06.2023

4-ти курс
22.06.2023
28.06.2023

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ

РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Редовна сесия

Поправителна сесия

03.07.2023 – 05.07.2023 г.

03.10.2023 – 06.10.2023 г.

 

Сметка за внасяне на такси

Получател: УниБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

 

Семестриални такси за уч. 2022/2023 г.

НАПРАВЛЕНИЕ/СПЕЦИАЛНОСТ

РЕДОВНО

ЗАДОЧНО

Направление  2.2. История и археология

КИН 311 214

Направление  3.5. Обществени комуникации и информационни науки

   

БИНУЗ (преименувана специалност ББ), ББ


311

214

БИМ

311

214

ИКМТ (преименувана специалност ПК), ПК

311

214
     

ИРТ

311

214

АД

311

214

КИ

311

214
ОПП

311

214
Направление  4.6. Информатика и компютърни науки    

ПН ИКН - (2 курс)

419 257

ИТ (1, 3 и 4 курс)

419

257

КН и ИБ  (1, 3 и 4 курс) 

419

257

КН (1, 3 и 4 курс)

419

257

ИТИКС (1, 3 и 4 курс)

 

ИС (1, 3 и 4 курс)

 

419

 

419

257

 

257

Направление  9.1. Национална сигурност

ПН НС - (2 курс)

483 380

НС (1, 3 и 4 курс)

483

380

НС КИН (1, 3 и 4 курс)

483

380

     
НС - дистанционна форма на обучение 483  

 

Полезни документи

Файловете се изтеглят преди да се попълнят!


нагоре