Важна информация за ОКС "Бакалавър"

Основна информация на страницата

Важно!

 


СЪОБЩЕНИЯ

Моля, проверете в таблицата по-долу актуалните такси за новата учебна година. Обръщаме Ви внимание, че таксите са различни в зависимост от курса!

ВСЕКИ СТУДЕНТ ТРЯБВА ДА Е ИЗПЪЛНИЛ СТУДЕНТСКИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА НА УНИБИТ, ЗА ДА МУ БЪДЕ ПРИЕТА СЕМ. ТАКСА.

ГРАФИК ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“ ЗА УЧЕБНАТА 2023 / 2024 ГОДИНА

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Брой седмици

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

02.10.2023
22.12.2023

12

05.02.2024
23.02.2024

05.03.2024
12.03.2024

24.09.2024
30.09.2024

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Брой седмици

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

26.02.2024
23.05.2024

12

03.06.2024
18.06.2024

24.06.2024
30.06.2024

24.09.2024
30.09.2024

4-ти курс
26.02.2024
02.05.2024

10

4-ти курс
15.05.2024
26.05.2024

4-ти курс
03.06.2024
09.06.2024

4-ти курс
24.06.2024
30.06.2024

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

01.09.2023
01.10.2023

04.12.2023
20.12.2023

05.03.2024
12.03.2024

24.09.2024
30.09.2024

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

29.01.2024
25.02.2024

22.04.2024
10.05.2024

24.06.2024
30.06.2024

24.09.2024
30.09.2024

 

 

4-ти курс
03.06.2024
09.06.2024

4-ти курс
24.06.2024
30.06.2024

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ

РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Редовна сесия

Поправителна сесия

03.07.2024 – 05.07.2024 г.

02.10.2024 – 04.10.2024 г.

 

Сметка за внасяне на такси

Получател: УниБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

 

Семестриални такси за уч. 2023/2024 г.

НАПРАВЛЕНИЕ/СПЕЦИАЛНОСТ

РЕДОВНО

ЗАДОЧНО

Направление  2.2. История и археология

КИН - 1 курс 342 247
КИН - 2,3 и 4 курс 342 236

Направление  3.5. Обществени комуникации и информационни науки

   

БИНУЗ - 1 курс

342

247

БИНУЗ - 2, 3 и 4 курс

342

236

БИМ - 1 курс

342

247

БИМ - 2, 3 и 4 курс

342

236

ИКМТ - 1 курс

342

247

ИКМТ - 2, 3 и 4 курс

342

236

ИРТ - 1 курс

342

247

ИРТ - 2, 3 и 4 курс

342

236

АД - 1 курс

342

247

АД - 2, 3 и 4 курс

342

236

КИ - 1 курс

342

247

КИ - 2, 3 и 4 курс

342

236
ОПП - 1 курс

342

247
ОПП - 2, 3 и 4 курс

342

236
Направление  4.6. Информатика и компютърни науки    

ИТ - 1 курс

461 296

ИТ - 2, 3 и 4 курс

461

283

ИТИКС - 1 курс

461

296

ИТИКС - 2, 3 и 4 курс

461

283

ИС - 1 курс

461

296

ИС - 2, 3 и 4 курс

461

283

КН - 1 курс

461

296

КН - 2, 3 и 4 курс

461

283

КН и ИБ - 1 курс

461

296

КН и ИБ - 2, 3 и 4 курс

461

283

Направление  9.1. Национална сигурност

НС - 1 курс

533 437

НС - 2, 3 и 4 курс

533

418

НСКИН - 1 курс

533

437

НСКИН - 2, 3 и 4 курс

533

418

 

Полезни документи

Файловете се изтеглят преди да се попълнят!


нагоре