Важна информация за ОКС "Бакалавър"

Основна информация на страницата

Важно!

Уважаеми студенти. Считано от 28.02.2022 г. се възстановяват присъствените учебни занятия за редовно обучение!

Летен семестър на уч. 2021/2022 г., ще бъде заверен служебно и няма да се изискват подписи от преподавателите. За да фигурира студент в изпитния протокол е необходимо да има платена семестриална такса, представена в Учебен отдел лично или по имейл.

Моля, ползвайте административни услуги, които се предоставят по електронен път.


ГРАФИК ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“ ЗА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 ГОДИНА

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Брой седмици

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

04.10.2021
23.12.2021

12

07.02.2022
23.02.2022

07.03.2022
13.03.2022

23.09.2022
30.09.2022

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Брой седмици

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

28.02.2022
22.05.2022

12

01.06.2022
19.06.2022

23.06.2022
29.06.2022

23.09.2022
30.09.2022

4-ти курс
28.02.2022
08.05.2022

4-ти курс
12.05.2022
22.05.2022

4-ти курс
30.05.2022
05.06.2022

4-ти курс
23.06.2022
29.06.2022

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

01.09.2021
03.10.2021

06.12.2021
19.12.2021

07.03.2022
13.03.2022

23.09.2022
30.09.2022

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

31.01.2022
27.02.2022

26.04.2022
15.05.2022

23.06.2022
29.06.2022

23.09.2022
30.09.2022

 

 

4-ти курс
30.05.2022
05.06.2022

4-ти курс
23.06.2022
29.06.2022

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ

РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Редовна сесия

Поправителна сесия

04.07.2022 – 06.07.2022 г.

04.10.2022 – 07.10.2022 г.

 

Сметка за внасяне на такси

Получател: УниБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

 

Семестриални такси за уч. 2021/2022 г.

НАПРАВЛЕНИЕ/СПЕЦИАЛНОСТ

РЕДОВНО

ЗАДОЧНО

Направление  2.2. История и археология

КИН 296 195

Направление  3.5. Обществени комуникации и информационни науки

   

БИНУЗ (преименувана специалност ББ), ББ

296

195

БИМ

296

195

ИКМТ (преименувана специалност ПК), ПК

296

195
     

ИРТ

296

195

АД

296

195

КИ

296

195
ОПП

296

195
Направление  4.6. Информатика и компютърни науки    

ПН ИКН - (1 и 2 курс)

399 238

ИТ (3 и 4 курс)

399

238

КН и ИБ  (3 и 4 курс) 

399

238

КН (3 и 4 курс)

399

238

ИТИКС (3 и 4 курс)

 

ИС (3 и 4 курс)

 

399

 

399

238

 

238

Направление  9.1. Национална сигурност

ПН НС - (1 и 2 курс)

460 346

НС (3 и 4 курс)

460

346

НС КИН (3 и 4 курс)

460

346

     
НС - дистанционна форма на обучение 460  

 

Полезни документи

Файловете се изтеглят преди да се попълнят!


нагоре