ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНА 2023/2024 г.

02 ОКТОМВРИ 2023 г. (ПОНЕДЕЛНИК)

П О К А Н А

Уважаеми студенти, преподаватели, служители и приятели на УниБИТ,

каним Ви на 02 октомври 2023 г. от 11:00 ч. на официалното откриването на учебна 2023/2024г. в УниБИТ (бул. “Цариградско шосе” № 119).

Студентите от първи курс могат да получат тогите си от 10:00 ч. в спортния салон на УниБИТ.

След тържествената церемония ще се проведат първите срещи на първокурсниците с ръководителите на катедри. Тогава ще се  извърши и раздаване на студентските книжки по специалности в съответните зали. Списъците със залите ще може да видите на място в УниБИТ.

ФАКУЛТЕТ/СПЕЦИАЛНОСТИ

Зала

Час

Факултет по информационни науки

ФИН

ФИН

 

 

 

Компютърни науки

Компютърни науки и информационно брокерство

105

13:00

Информационни технологии 

Информационни технологии в институционална и корпоративна среда

Информационна сигурност

106

13:00

Национална сигурност

Национална сигурност и културно-историческо наследство

206

13:00

 

 

 

Факултет по библиотекознание и културно наследство

ФБКН

ФБКН

 

 

 

Библиотечен и информационен мениджмънт

Библиотечно-информационни науки и управление на знанието

210

13:00

Комуникации и информиране

Обществени политики и практики

Иновативни комуникации и медийни технологии

Тържествена 

13:00

Културно-историческо наследство

Информационни ресурси на туризма

Архивистика и документалистика

207

13:00

НОВИНИ


нагоре