Методи и техники за мултиспектрално, XRF и спектрографско заснемане на ръкописи и компютърна обработка на изображения

Уважаеми колеги,

Екипът на проект "ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЪКОПИСНИ ПАМЕТНИЦИ" , ви кани да присъствате на лекцията на нашите гост-лектори от лаборатория CIMA - Австрия, на тема:

"Методи и техники за мултиспектрално, XRF и спектрографско заснемане на ръкописи и компютърна обработка на изображения".

Лекцията ще бъде изнесена на английски език.

Очакваме ви онлайн на адрес: https://meet.google.com/tcx-kfwe-qou

От името на екипа,
д-р И. Димитрова,
Ръководител на проекта

НОВИНИ


нагоре