Летни очни занятия за ОКС Магистър и ОКС Бакалавър - Задочно обучение уч. 2017/2018 г.

Летни очни занятия за ОКС Магистър и ОКС Бакалавър - Задочно обучение уч. 2017/2018 г., I-ви семестър (прием Февруари 2018 г.) и II-ри семестър (прием Октомври 2017 г.)

Информация за ОКС Бакалавър.

Информация за ОКС Магистър.

НОВИНИ


нагоре