П О К А Н А
ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

на 30 октомври 2019 г., сряда, от 10.30 ч. в зала «Тържествена»

Адрес: бул. Цариградско шосе № 119, УниБИТ 1

Организатори:

Университет по библиотекознание и информационни технологии
и
Областен информационен център (ОИЦ) – София

В програмата:

  • Анна Генчева (Областен информационен център - София). Презентация на дейността и функциите на ОИЦ – София.
  • Анна Генчева (Областен информационен център - София). Разработване и управление на проекти с европейско финансиране.
  • Проф. дн Таня Тодорова (Катедра „Библиотечен мениджмънт и архивистика“, УниБИТ). Международните студентски симпозиуми BOBCATSSS 2020, Париж, Франция и BOBCATSSS 2021, Порто Португалия.
  • Гл. ас. д-р Елисавета Цветкова (Катедра „Библиотечен мениджмънт и архивистика“, УниБИТ). Представяне на отличени проекти на студенти от специалностите «Библиотечен и информационен мениджмънт», «Библиотекознание и библиография» и «Архивистика и документалистика» при ФБКН на УниБИТ, изготвени в рамките на обучението по «Проект мениджмънт».

Заповядайте!

Информационната среща се организира в рамките на НИП-2019-04 на тема «Събитиен и проектен мениджмънт за интернационализация и междупоколенчески диалог в областта на библиотечно-информационното образование и изследвания».

Поканата можете да изтеглите от тук.

НОВИНИ


нагоре