Финансово-счетоводна дирекция

Финанси и счетоводство

Таисия Владимирова Директор ФСД и главен счетоводител
Таисия Владимирова
Кабинет: 104
Тел.: +359 (0) 970 85 86
Веселина Войнова Зам. гл. счетоводител
Веселина Войнова
Кабинет: 102
Тел.: +359 (0) 971 80 76 
Красимира Иванова Старши счетоводител
Красимира Иванова
Кабинет: 102
Тел.: +359 (0) 971 80 76

Каса

Станислава Чолова Оперативен счетоводител
Станислава Чолова
Кабинет: 103
Имейл: s.cholova@unibit.bg
Тел.: +359 (0) 970 85 94
Ася Барутчиева Старши касиер счетоводител
Ася Барутчиева
Кабинет: 103
Имейл: a.barutchieva@unibit.bg
Тел.: +359 (0) 970 85 94
Ралица Николова Касиер счетоводител
Ралица Николова
Кабинет: 103
Имейл: r.nikolova@unibit.bg
Тел.: +359 (0) 970 85 94

 


нагоре