Трета кръгла маса по обществена комуникация

В периода 22-24 юни 2017 г. в гр. Ниш (Република Сърбия) се проведе Трета кръгла маса, посветена на проблемите на обществената комуникация. Форумът беше организиран със съвместното сътрудничество между катедра “Комуникации и информиране” към УниБИТ и Електронния факултет на Нишкия университет.Основната цел на конференцията беше да се обобщи опитът и да се представят добрите практики и перспективи в областта на обществената комуникация.

На събитието присъстваха както известни учени и практици от академичната и изследователската област като проф. д.с.н. Михаил Мирчев, проф. д.н. Николай Палашев, доц. д-р Катя Михайлова, проф. д-р Ванче Бойков и др., така и млади изследователи и докторанти от България и Сърбия. 

На поканата за участие се отзоваха колеги от 5 български и 1 сръбски университет, изнесени бяха над 30 доклада, организирани в 2 тематични сесии, които завършиха с оживени дискусии. Участниците в кръглата маса бяха лично поздравени от българския консул в Ниш г-н Христо Христов.

Организирането и провеждането на конференцията се реализира с финансовата подкрепа на проект ПЧФНП-2017-03, Наредба № 3 на МОН. Докладите от научното събитие ще бъдат публикувани в сборник.

 

Снимки от събитието

НОВИНИ


нагоре