Институти

ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИЯ И СИГУРНОСТ (ИИС)  

ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИЯ И СИГУРНОСТ (ИИС)

Директор | Информация

 
Институт за научни изследвания и обучение на докторанти (Докторантско училище)  

Институт за научни изследвания и обучение на докторанти (Докторантско училище)

Директор | Информация

 
Институт за научни изследвания в областта на организацията, управлението и защитата на КИН  

Институт за научни изследвания в областта на организацията, управлението и защитата на КИН

Директор | Информация | Уеб сайт (http://ichs.unibit.bg/)

 
Институт за научни изследвания в областта на организацията, управлението и защитата на КИН  

Институт за изследване и развитие на лидерството в информационна среда

Директор | Информация | Уеб сайт (http://eleadership.unibit.bg/)

 

 


нагоре