УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ,

На основание на сключен договор за съвместна дейност между Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) и Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ (ВСУ), представяме на вашето внимание възможност за всички кандидат-студенти, да се запишат и обучават за придобиване на ОКС „БАКАЛАВЪР“, в задочна форма на обучение, по специалност „Защита на националната сигурност“.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

  • Комплект документи за кандидатстване (закупуват се на място) /9 лв./
  • Комплект документи за записване (закупуват се на място) /5 лв./
  • Лична карта (оригинал и копие)
  • Диплома за средно образование (оригинал и копие)
  • Медицинско свидетелство
  • Две снимки – паспортен формат
  • Документ за платена такса за обучение – семестриална такса в размер от 973 лв. (или на разсрочено плащане с две вноски)

Семестриалната такса се заплаща по банков път на следната банкова сметка:

ТБ „Централна кооперативна банка“ АД
BIC: CECBBGSF
IBAN код: BG20CECB979010A3494100

ВАЖНО!

Обучението се осъществява съвместно УниБИТ и ВСУ и се провежда на територията на УниБИТ в гр. София (Централна сграда на бул. Цариградско шосе № 119 и Сграда 2 на бул. Шипченски проход № 69А)

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

04.08.2021 – 30.09.2021 г. вкл. (от понеделник до петък),
УниБИТ, бул. Цариградско шосе 119, ет. 2, кабинет № 215

За повече информация:

Можете да ни посетите на място в УниБИТ на адрес:
бул. Цариградско шосе № 119, кабинет № 215
или да се свържете с нас по следните начини:
Телефон: +359 (0) 878 220 451
E-mail:
Ралица Йотова - r.yotova@unibit.bg
Памела Делева – p.deleva@unibit.bg


НОВИНИ


нагоре