Отдел Човешки ресурси със сектор Студентски стипендии и общежития

Ръководител отдел
Мариана Бънева-Попова
Кабинет: 115А
Имейл: m.baneva@unibit.bg
Тел.: +359 (0) 2 971 80 75

Експерт, УЧР - зам.-ръководител
Руска Манолова
Кабинет: 115А
Имейл: r.manolova@unibit.bg
Тел.: +359 (0) 2 971 80 75

 


нагоре