Интелектуалната собственост в музикалните и сценичните изкуства: медийно отразяване

МАЙСТОРСКИ КЛАС
с доц. д-р Марияна Лазарова
"Интелектуалната собственост в музикалните и сценичните изкуства: медийно отразяване"
18 април 2022 г.
От 15:00 до 16:00 ч.
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“,
ул. „Тодор Самодумов“ 2,
4000 Старинен Пловдив
Проявата е реализирана в рамките на проект „Модел за изследване и повишаване на авторскоправната грамотност в медиите в университетска среда“, с Договор № КП-06-М35/1 от 18.12.2019 г., финансиран от Фонд Научни изследвания към Министерство на образованието и науката, с ръководител гл. ас. д-р инж. Евелина Здравкова-Величкова http://www.mediaipl.unibit.bg/

НОВИНИ


нагоре