УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

71 години Държавен библиотекарски институт – УниБИТ

16 години Студентско научно общество при УниБИТ

ERUDITICA –

БЛАГОДАТНИЯТ ОГЪН – ЗНАНИЕТО – ЛЮБОВТА:

ГАЛАПРЕМИЕРА

НА УНИВЕРСИТЕТА ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОВЕЖДАНА ДИСТАНЦИОННО

https://meet.google.com/gud-hyfp-vqr

ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОТИВОЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ ПРАВИЛА
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА
ПРОФ. Д.Н. ИРЕНА ПЕТЕВА – РЕКТОР НА УНИВЕРСИТЕТА И
ПРОФ. Д.ИК.Н. СТОЯН ДЕНЧЕВ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УНИВЕРСИТЕТА,
ДЕЙСТВИТЕЛЕН ЧЛЕН НА МЕЖДУНАРОДНАТА АКАДЕМИЯ
ПО ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ПРИ ООН

КУРАТОР НА ПРЕМИЕРАТА – ПРОФ. Д.П.Н. АЛЕКСАНДРА КУМАНОВА –
РЪКОВОДИТЕЛ НА СТУДЕНТСКОТО НАУЧНО ОБЩЕСТВО ПРИ УНИВЕРСИТЕТА,
ДЕЙСТВИТЕЛЕН ЧЛЕН НА МЕЖДУНАРОДНАТА АКАДЕМИЯ
ПО ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ПРИ ООН

Галерия „АНЕЛ” – София, бул. „Тодор Александров” N 14 – 8 април 2021 г., 17:00 ч.

  Галапремиерата на Университета по библиотекознание и информационни технологии и неговото Студентско научно общество е посветена на две поредици от издания на Академичното издателство на Университета „За буквите – О писменехь”: „ФАКЛОНОСЦИ” – 30 тома и „ТРУДОВЕ НА СТУДЕНТСКОТО НАУЧНО ОБЩЕСТВО” – 16 тома. От тази енциклопедична продукция излизат е-библиотеки, позиционирани на сайта на Университета. Пътеводителят „FAX ERUDITIO” (ФАКЕЛ НА ЗНАНИЕТО) отразява 46 книги в 25 886 страници. В представените издания на поредиците – общо 46 тома справочно-енциклопедична библиографска и историографска монографична литература и 16 е-библиотеки – взимат участие най-изтъкнатите съвременни учени на България, както и консултанти на Университета от 21 страни по света: Австрия, Алжир, Ватикана, Великобритания, Германия, Грузия, Естония, Израел, Индия, Италия, Иран, Казахстан, Литва, Полша, Русия, Саудитска Арабия, САЩ, Турция, Украйна, Финландия, Франция.
  Тези модерни информационни ресурси – традиционни и електронни – са плод на трансформациите на класическите правила за енциклопедичните издания: универсалност на познанието, плурализъм в гледищата, историографичност на сводовете. Изданията стъпват на повече от 700 класификации на библиографското знание, битуващи в над 5 000 документа. Тези издания излизат на три езика: български, английски, руски. Базисната информация в продукцията е на 22 езика (английски, арабски, български, гръцки, датски, латински, испански, италиански, немски, полски, португалски, румънски, руски, санскрит, словенски, турски, украински, фарси, френски, чешки, шведски, японски).
  В тези ресурси на УниБИТ, както и в универсалния и специализиран научен печат – и у нас, и в чужбина, – е впечетляващо авторството на 1300 студенти на Университета. Тези студенти са направили 3353 научни публикации.
  В чест на студентите и техните преподаватели и редактори е галапремиерата на УниБИТ.
  С Академични слова на проф. д.н. Ирена Петева и проф. д.ик.н. Стоян Денчев на премиерата се поднасят пет уникални библиофилски ръкописни книги на Студентското научно общество при УниБИТ – визуализиран архив на ежегодните научни форуми на формацията – единствена по рода си в България. В Академичната церемония взимат участие доц. д-р Диана Стоянова – Директор на Академичното издателство на Университета „За буквите – О писменехь”, гл. ас. д-р Надежда Томова – Научен секретар на Студентското научно общество и най-изтъкнатите студенти на УниБИТ – автори на научни изследвания: Любов Йовинска, Цветана Йовчева, Памела Делева.

  Екземплярите от ръкописната библиофилска книга са цветни, обозначаващи НАЦИОНАЛНИЯ ТРИБАГРЕНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, СЛЪНЦЕТО И НЕБЕТО, и се поднасят:
  - Бяло копие – за Библиотеката на Народното събрание на Република България – на Директора на Библиотеката на Народното събрание – Г-жа Десислава Радева;
  - Зелено копие – за Библиотеката на Президентството на Република България – на Съветника на Президента по образование, наука и иновации – Г-жа Валентина Георгиева Танева – Алексова;
  - Червено копие – за Библиотеката на Светия Синод на Българската православна църква – на Негово Преосвещенство Мелнишки епископ ГЕРАСИМ – Главен секретар на Светия Синод на Българската православна църква;
  - Жълто копие – за Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” – на Доц. д-р Красимира Александрова, действителен член на Международната академия по информатизация при ООН – Директор на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”;
  - Синьо копие – за Библиотечно-информационния център на Университета по библиотекознание и информационни технологии – на Доц. д-р Елена Савова – Директор на центъра.
  На ПОЧЕТНИТЕ ГОСТИ на премиерата се поднасят дискове със записите на файловете на книгите от серия „Факлоносци” (30 тома) и „Трудовете на Студентското научно общество” (15 тома), които са предоставени на библиотеките у нас и в чужбина:
  - Красимир Вълчев – Министър на образованието и науката на Република България;
  - Деница Сачева – Министър на труда и социалната политика;
  - Доц. д-р Тодор Чобанов – Заместник-кметът на Столична община, направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности”;
  - Доц. Венцислав Велев, действителен член на Международната академия по информатизация при ООН – Началник на отдел „Регионални дейности” в Министерството на културата на Република България и председател на Българския комитет „Паметта на света”;
  - Д-р Силвия Найденова – Директор на Централната библиотека на Българската академия на науките;
  - Д-р Юлия Цинзова – Директор на Столичната библиотека – София.
  Академичното слово за МЕТОДА НА ИНФОРМАЦИОННАТА РЕШЕТКА „КЪЛБОТО НА АРИАДНА”, чрез който се създават изданията на Студентското научно общество при УниБИТ, генериращи неговите е-библиотеки, принадлежи на проф. д.п.н. Александра Куманова:
  - за съществуващите 16 е-библиотеки от две поколения (2005- ; 2010- ):
  - - ERUDITICA (съотнасяне на е-ресурсите на Студентското научно общество);
  - - ANTHOLOGICA (изящната словесност на България ІХ-ХХІ в.);
  - - ARYANICA (соларния култ със северен генезис);
  - - AUTOBIOBIBLOGRAPHICA (библиографските сводове на публикационната активност);
  - - COMMENTATORICA (коментирането и рецензирането);
  - - ECOVIANA (библиографиране на трудовете на Умберто Еко);
  - - ETYMOLOGICA (създаване на англо-руско-българския речник по библиотечна и информационна дейност);
  - - EVRISTIANA (откритията в историята и настоящето на човечеството);
  - - GLORICA (личностите и делата на нашия Университет);
  - - GRATULATORICA (информационната база от публикации на студентите);
  - - HUMANITARIANA (концепциите за човека от Античността до днес);
  - - NESTINARIANA (картографиране и декодиране на нестинарския култов реликт);
  - - PAISIADA (личността и делото на Св. о. Паисий Хилендарски);
  - - PATRIARCHICA (личността и делото на Св. Патриарх Евтимий Търновски – Български);
  - - PSYCHOLOGICA (възгледите за човешката душа от Античността до днес);
  - - UNIVERSALICA (световната универсална библиография)…
  - за изграждащите се днес 6 е-библиотеки от трето поколение (2020- ), посветени на:
  - - Георги С. Раковски – РАКОВСКИ;
  - - проф. Васил Златарски – ЗЛАТАРИКА;
  - - Ернст Теодор Амадей Хофман – ХОФМАНИАНА;
  - - Александър Сергеевич Пушкин – ПУШКИНИАНА;
  - - Антон Павлович Чехов – ЧЕХОВИАНА;
  - - проблемите на пандемията – ДЕКАМЕРОНИКА.
  На премиерата се поднася тържествено на най-младия участник във форумите на Студентското научно общество при УниБИТ – ученичката Живена Гарова – Мечтател (ІХ д клас на 9. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин” – София, България) МИСИЯТА – тя да е СПЕЦИАЛЕН ПРАТЕНИК на Университета в бъдещето – след 50 години да оцени изданията на УниБИТ.
  Форумът е финализиран от Академична сцена „БЛАГОДАТНИЯ ОГЪН – ЗНАНИЕТО – ЛОБОВТА”, посветена на 71-та годишнина на УниБИТ. Звучи диалогът между Св. Патриарх Евтимий Търновски Български и Св. Петка Българска (Търновска), композиран от текстовете на житията на Св. Патриарх.
  ОГЪНЯТ дигитално е пренесен чрез ИСКРА – каквато е ЗНАНИЕТО!
  Наблюдава се експериментът, проведен за първи път в УниБИТ (идея и ръководство на проекта проф. д.ик.н. Стоян Денчев).

www.unibit.bg
www.sno.unibit.bg
unibit@unibit.bg

БИБЛИОГРАФСКО ОПИСАНИЕ НА ПРЕЗЕНТИРАНАТА НА ПРЕМИЕРАТА РЪКОПИСНА БИБЛИОФИЛСКА КНИГА:

  Студентско научно общество. Визуализиран архив : Библиофилска ръкописна книга със 177 високохудожествени кадри от летописа на формацията и описанието им (Финализиран към 22.05.2020 г. и актуализиран към 1.11.2020 г. и 8.04.2021 г. – галапремиерата в галерия „Анел” на двете поредици от издания на Акад. изд. на Унив. „За буквите – О писменехь” : серия „Факлоносци” – 30 т. и „Трудове на Студентското научно общество при УниБИТ” – 16 т., от които излизат 16 е-библиотеки – традиционна и електронна справочно-енциклопедична учебна продукция, отразена в Пътеводителя „FAX ERUDITIO” (ФАКЕЛ НА ЗНАНИЕТО), който отразява 46 кн. на бълг., рус. и англ. ез. в 25 886 с. с авторството на 1300 студенти, направили 3353 науч. публ. с базисна информ. на 22 езика (англ., араб., бълг., гр., дат., лат., исп., ит., нем., пол., порт., рум., рус., санскр., слов., тур., ук., фарси, фр., чеш., швед., яп.) с участието на изтъкнати съвременни учени на България и консултанти от 21 страни по света: Австрия, Алжир, Ватикана, Великобритания, Германия, Грузия, Естония, Израел, Индия, Италия, Иран, Казахстан, Литва, Полша, Русия, Саудитска Арабия, САЩ, Турция, Украйна, Финландия, Франция) / Унив. по библиотекознание и информ. технолог. : 71 г. Държ. библиотекарски инст. – УниБИТ ; 16 г. Студентско науч. о-во при УниБИТ ; Състав., изработили кн. Александра Куманова, Николай Василев, Ангел Георгиев ; Под ред. на Венцислав Велев, Калин Стоев, Надежда Томова, Соня Спасова, Памела Делева, Любов Йовинска, Антоанета Георгиева, Иван Ангелов. – София, 2021. – 370 с. : 177 ил. – На гърба на всеки кадър – хронотоп на описанието с персонификация на образите.
  Тази книга е създадена в пет уникални ръкописни цветни копия, поднесени на галапремиерата на 8.04.2021 г.:
  1. Бяло копие – за Библиотеката на Народното събрание на Република България – поднася се на Директора на Библиотеката на Народното събрание – Г-жа Десислава Радева;
  2. Зелено копие – за Библиотеката на Президентсктвото на Република България – поднася се на Съветника на Президента Румен Радев по образование, наука и иновации – Г-жа Валентина Танева – Алексова;
  3. Червено копие – за Библиотеката на Светия Синод на Българската православна църква – поднася се на Негово Преосвещенство Мелнишки епископ ГЕРАСИМ – Главен секретар на Светия Синод на Българската православна църква;
  4. Жълто копие - за Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” – поднася се на Доц. д-р Красимира Александрова, действителен член на Международната академия по информатизация при ООН – Директор на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”;
  5. Синьо копие – за Библиотечно-информационния център на Университета по библиотекознание и информационни технологии – поднася се на Доц. д-р Елена Савова – Директор на центъра.

Библиофилска ръкописна книга на Студентското научно общество при УниБИТ

Дистанционна галапремиера на Университета по библиотекознание и информационни технологии (хотел „Анел”, 8 април 2021 г., 17:00 ч. https://meet.google.com/gud-hyfp-vqr под председателството на проф. д.н. Ирена Петева и проф. д.ик.н. Стоян Денчев, куратор проф. д.п.н. Александра Куманова : [Видеозапис на онлайн представянето, проведено на 8.04.2021 г. – София : Видеоархив] / [Състав., монтаж и мишунг Н. Василев ; титри А. Куманова]. // https://www.unibit.bg/news/news-events/Remote-gala-premiere-of-UniBIT ; https://drive.google.com/file/d/1SdoS9duFExhCgYHe7TEVnipzdoMVIuQT/view. – 8.04.2021. – Времетраене: 15:48

https://www.facebook.com/n/?video%2Fedit%2F&v=2575326576096544&aref=1618203603141890&medium=email&mid=5bfbf195a
8230G5af50fb1f684G5bfbf62f08502G3d&bcode=2.1618203603.AbyWAtQq7uWOFFBY1KY&n_m=alexkum%40abv.bg>?

Титри: „Дистанционната галапремиера на УниБИТ е посветена на две поредици от издания на Академичното издателство на Университета „За буквите – О писменехь”: „Факлоносци” – 30 тома и „Трудове на Студентското научно общество” – 16 тома. От тази енциклопедична продукция излизат е-библиотеки, позиционирани на сайта на Университета. Пътеводителят „FAX ERUDITIO” (ФАКЕЛ НА ЗНАНИЕТО) отразява 46 книги в 25 886 страници. В представените издания на поредиците – общо 46 тома справочно-енциклопедична библиографска и историографска монографична литература и 16 е-библиотеки – взимат участие най-изтъкнатите съвременни учени на България, както и консултанти на Университета от 21 страни по света: Австрия, Алжир, Ватикана, Великобритания, Германия, Грузия, Естония, Израел, Индия, Италия, Иран, Казахстан, Литва, Полша, Русия, Саудитска Арабия, САЩ, Турция, Украйна, Финландия, Франция. Тези модерни информационни ресурси – традиционни и електронни – са плод на трансформациите на класическите правила за енциклопедичните издания: универсалност на познанието, плурализъм в гледищата, историографичност на сводовете. Изданията стъпват на повече от 700 класификации на библиографското знание, битуващи в над 5 000 документа. Тези издания излизат на три езика: български, английски, руски. Базисната информация в продукцията е на 22 езика (английски, арабски, български, гръцки, датски, латински, испански, италиански, немски, полски, португалски, румънски, руски, санскрит, словенски, турски, украински, фарси, френски, чешки, шведски, японски).
В тези ресурси на УниБИТ, както и в универсалния и специализиран научен печат – и у нас, и в чужбина, – е впечетляващо авторството на 1300 студенти на Университета. Тези студенти са направили 3353 научни публикации по линия на Студентското научно общество при УниБИТ.”.

ПЕРСПЕКТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕМИЕРАТА – Линк към вестник „Труд”

ПЕРСПЕКТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕМИЕРАТА – Линк към София Прес

ПУБЛИКАЦИЯ В София Прес – Линк

ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ПРЕСА – Линк към вестник „Труд”

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ – Линк към facebook

КОМЮНИКЕ И ФОТОГАЛЕРИЯ

ВТОРИЧНО-ДОКУМЕНТАЛНИ И АРХИВНИ РЕСУРСИ

СТЕНОГРАМА НА ГАЛАПРЕМИЕРАТА

ВИДЕОАРХИВ НА ГАЛАПРЕМИЕРАТА

Поздравителен адрес до галапремиерата от Заместник-кмета на Столична община Доц. д-р Тодор Чобанов

Дистанционен видеорепортаж от премиерата на студентката Ивана Николова – Емблематизация на форума

НОВИНИ


нагоре