Класиране за стипендии летен семестър 2019-2020г.

 В изпълнение на Заповед на Ректора на УниБИТ 122/07.4.2020 г. и връзка със ПМС 90 2000г. са разгледани общо 245 заявления, от които за успех са 191. Отпуснати са по критерий "среден семестриален успех" 71 стипендии за студенти, които имат успех от 5.92 до 6.00.

НОВИНИ


нагоре