УниБИТ гостува на 78. СУ "Христо Смирненски", гр. Банкя

На 15.03.2024 г. в 78. СУ “Христо Смирненски“ в гр. Банкя се проведе междупредметен урок по история и цивилизации и изобразително изкуство за V клас, воден от г-жа Маргарита Мишева и г-жа Мая Петрова, на тема: „Траки и културни ценности от бронзовата епоха и Античността“.

Урокът беше онагледен чрез образователната галерия "Изобразителното изкуство по българските земи", създадена от Института за научни изследвания в областта на опазването, управлението и защитата на културно-историческото наследство през 2021 г. по идея на проф. д.икн.н. Димитър Иванов и под ръководството на проф. Валерия Фол. На урока присъстваха доц. д-р Нина Дебрюне, директор на института, и преподавателите от катедра "Култура, историческо наследство и туризъм" гл. ас. д-р Тина Петрова и гл. ас. д-р Соня Спасова.

Галерията гостува в 78. СУ няколко месеца с любезното съдействие на директора на училището г-жа Димитрийка Герасимова. Това е второто гостуване на галерията в средно училище, след миналогодишната визита във Втора английска гимназия "Томас Джеферсън" в София.
НОВИНИ


нагоре