BOBCATSSS 2021
Порто, Португалия

ИЗБОР НА ОРГАНИЗАЦИОНЕН СТУДЕНТСКИ ЕКИП ОТ УНИБИТ

Уважаеми колеги,

BOBCATSSS е ежегоден международен симпозиум с над 28-годишна традиция, организиран от 1993 г. до днес от студенти по библиотечно-информационни науки от европейски университети, и е посветен на актуални теми от това научноизследователско и професионално направление.

За организатори на форума през 2021 г. са избрани Политехническият институт, Порто, Португалия (ISCAP-IPP, домакин) и съ-организатори - Университетът по библиотекознание и информационни технологии, София, България и Университетът в Леон, Испания. Предстои да се сформира екипът студенти от УниБИТ!

Обогатете своето студентско CV с участие в организацията и провеждането на този престижен симпозиум!
Надградете знания и умения в международна образователна среда; осъществете своя презентация пред международна аудитория; общувайте със студенти и преподаватели от европейски и други страни; опознайте чужди култури и традиции; намерете нови приятели и преживейте незабравима седмица през месец януари 2021 г. в гр. Порто, Португалия!

Отправяме покана за кандидатстване към студенти, ОКС „бакалавър“, от всички специалности на ФБКН и ФИН, които са първа, втора или трета година на обучение през АГ 2019/2020. Необходимо е владеене на английски език.

Подробна информация ще бъде представена на 30 октомври 2019 г., сряда, в програмата на Информационна среща (10.30 – 12.00 ч.), зала „Тържествена“. Заповядайте!

Важни дати:

  • 27 октомври-27 ноември 2019 г. – Приемане на кандидатури за участие на адрес: t.todorova@unibit.bg.
    Кандидатите изпращат: CV (посочете общ успех до момента от следването си, опит в международно сътрудничество, подробна контактна информация) и Писмо за интерес на български език. Необходимо е владеене на английски език, който е работен език на симпозиума.;
  • 4 декември 2019 г., 10.30 ч., зала 208, УниБИТ-1 – Интервю.
    Обявяване на студентския организационен екип за BOBCATSSS 2021 от Университета по библиотекознание и информационни технологии.

Запознайте се с предишни издания на форума: и в Осиек, Хърватска и следете новини за предстоящия 22-24 януари 2020 г. в Париж, Франция:

Координатор на дейността и на екипа за BOBCATSSS 2021 е проф. дн Таня Тодорова – ръководител на катедра „Библиотечен мениджмънт и архивистика“ при ФБКН на УниБИТ. За въпроси и допълнителна информация: t.todorova@unibit.bg.

Поканата можете да изтеглите от тук.

НОВИНИ


нагоре