Факултетни съвети

Членове на Факултетния съвет към Факултет
"Библиотекознание и културно наследство" (ФБКН)
Членове на Факултетния съвет към Факултет
"Информационни науки" (ФИН)
 • Проф. дпн Александра Венкова Куманова
 • Проф. дин Вера Петрова Бонева
 • Проф. дикн Евгений Иванов Сачев
 • Проф. дфн Иванка Василева Янкова
 • Проф. д.филол.н. Цветанка Георгиева Петрова
 • Проф. д-р Кристина Иванова Върбанова-Денчева
 • Проф. д-р Яни Михайлов Милчаков
 • Проф. д-р София Илиева Василева-Вълчева
 • Проф. д-р Жоржета Димитрова Назърска
 • Проф. д-р Евгени Кирилов Велев
 • Проф. дн Николай Георгиев Палашев
 • Проф. д-р Таня Йорданова Тодорова
 • Проф. д-р Нели Тодорова Костова
 • Проф.. д-р Мариела Тодорова Модева
 • Доц. д-р Мюмюн Мюмюнов Тахиров
 • Доц. д-р Борис Йорданов Борисов
 • Доц. д-р Евгения Стефанова Русинова
 • Доц. д-р Люба Дражева Цветкова
 • Доц. д-р Васил Йорданов Загоров
 • Доц. д-р Силвия Станчева Станчева
 • Доц. д-р Румелина Илиева Василева
 • Гл. ас. д-р Камелия Миткова Нушева
 • докторант Христо Христов
 • студент Венжалина Георгиева
 • студент Кристиан Христов
 • Проф. д.ик.н. Стоян Денчев
 • Проф. д.н. Ирена Петева
 • Проф. д.н. Иван Гарванов
 • Проф. д-р Иванка Павлова
 • Проф. д.т.н. Атанас Начев
 • Проф. д.т.н. Веселин Целков
 • Проф. д.ик.н. Владимир Йоцов
 • Проф. д.ик.н. Гошо Петков
 • Проф. д.н. Майяна Митевска
 • Проф. д-р Галина Панайотова
 • Проф. д-р Георги П. Димитров
 • Проф. д-р Евгени Манев
 • Проф. д-р Иван Иванов
 • Проф. д-р Румен Николов
 • Проф. д-р Стефан Мичев
 • Доц. д-р Боян Жеков
 • Доц. д-р Евгения Ковачева
 • Доц. д-р Константин Казаков
 • Доц. д-р Николай Митев
 • Гл. ас. д-р Катя Рашева
 • Гл. ас. д-р Пепа Петрова
 • Гл. ас. д-р Стефка Толева
 • Студент Илиана Димова
 • Студент Йоана Веселинова
 • Студент Христо Христов

 


нагоре