Във връзка с изпълнение на проект „Студентски практики“, уведомяваме всички студенти и академични наставници, че са запълнени всички отпуснати бройки от МОН за студентски практики. Благодарим на всички взели участие в проекта!


*Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН

„Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР

НОВИНИ


нагоре