Нормативни документи | Университет по библиотекознание и информационни технологии

Нормативни документи

* При публикуване на документите са използвани Google Docs

Вътрешни нормативни документи

Документи за преподаватели

Други


нагоре