Уважаеми колеги,

   От името на Организационния комитет отправяме покана да вземете участие с научен доклад или съобщение в XVIII национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“, която се провежда ежегодно на 1 ноември в Университета по библиотекознание и информационни технологии и е посветена на Деня на народните будители.

   През 2020 година форумът е под знака на 70-годишнината на УниБИТ и ще протече в два дни: 1 и 2 ноември 2020 г.

   Материалите от конференцията подлежат на рецензионен процес. При одобрение се публикуват в електронен сборник „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“, който е част от референтния списък на НАЦИД.

   До първи юли 2020 г. очакваме Вашите заявки и доклади!

   Информация за заявка, за тематичните панели, за сроковете, за изискванията към материалите, таксите и др. ще намерите на сайта на конференцията: https://buditeli.unibit.bg

НОВИНИ


нагоре