СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми студенти,

от 22.03.2022 г. до 07.04.2022 г. вкл. можете да подавате Заявление - декларация за получаване на стипендии за летен семестър на учебната 2022/2023 година, съгласно заповед на Ректора на УниБИТ №96/22.03.2023 г.

Подаването се извършва чрез електронен формуляр, линк към който е посочен по-долу. Достъпът до електронния формуляр се осъществява единствено, чрез Вашия студентски профил - университетска електронна поща, която съдържа факултетният Ви номер, предоставени Ви при записването в УниБИТ (пример: 12345р@unibit.bg).

Стипендии се отпускат само на учащите се в редовна форма на обучение, за които държавата осигурява средствата за обучението им. За този семестър заявления-декларации за получаване на стипендия НЕ подават:

  1. Студентите, на които е отпусната стипендия през зимния семестър на 2022-2023 г. По критерий „Неравностойно положение“ и „Майки и бащи с дете до 6 год. възраст“, освен когато не отговарят на критериите за кандидатстване за стипендия за студенти, обучаващи се в приоритетно професионално направление.
  2. Чуждестранните студенти, освен когато не отговарят на критериите за кандидатстване за стипендия за студенти, обучаващи се в приоритетно професионално направление“

ЛИНК КЪМ ЕЛЕКТРОННИЯ ФАРМУЛЯР – ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ:

  1. https://forms.gle/eNbn69NnwZYDa5kM8

ЛИНК КЪМ ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И КЛАСИРАНЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ :

  1. https://drive.google.com/file/d/18Mo1tTI0TCWGb4yIbrSTjwjhyUvBEwCw/view?usp=sharing

НОВИНИ


нагоре