ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНА 2020/2021 г. 01 ОКТОМВРИ 2020 г. (ЧЕТВЪРТЪК)

П О К А Н А

Уважаеми първокурсници, преподаватели, служители и приятели на УниБИТ, каним Ви на 01 октомври 2020 г. от 11:00 ч. на официалното откриването на учебна 2020/2021 г. пред НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ (бул. „Васил Левски“ 88).

Студентите от първи курс могат да получат тогите си от 09.30 ч. във фоайето на НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ (бул. „Васил Левски“ 88).

 

След тържествената церемония ще се проведат първите срещи на първокурсниците с ръководителите на катедри. Тогава ще се извърши и раздаване на студентските книжки по специалности. Срещата ще е в 14.30 часа в сградата на УниБИТ на бул. „Цариградско шосе“ 119 в съответните зали.

 

МОЛИМ, ВСЕКИ СТУДЕНТ ПОЛУЧИЛ ТОГА ЗА ОФИЦИАЛНОТО ОТКРИВАНЕ ДА Я ВЪРНЕ В УниБИТ (бул. „Цариградско шосе“ 119) В ПОСОЧЕНАТА ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА ЗАЛА, ПРЕДИ СРЕЩАТА.

 

ФАКУЛТЕТ
Професионално направление / Специалности
Зала Етаж Час
Факултет по информационни науки ФИН ФИН ФИН
       
ПН - Информатика и компютърни науки

Поток 1 (списък)          206 

Поток 2 (списък)          207

2 14:30
ПН - Национална сигурност 105 1 14:30
       
Факултет по библиотекознание и културно наследство ФБКН ФБКН ФБКН
       
Библиотечно-информационни науки и управление на знанието 310 3 14:30
Библиотечен и информационен мениджмънт
Архивистика и документалистика
Библиотечно-информационен център (УниБИТ) 4 14:30
Комуникации и информиране
Обществени политики и практики
Иновативни комуникации и медийни технологии
106 1 14:30
ПН - Културно-историческо наследство
Информационни ресурси на туризма
Тържествена зала (УниБИТ) 4 14:30

 

НОВИНИ


нагоре