Втори конгрес на Университетите от Югоизточна Европа и Азия

Втори конгрес на Университетите от Югоизточна Европа и Азия за Образованието в глобалния свят на новите технологии 2021, който се организира от УниБИТ със съдействието на Националния борд по туризъм, ще се състои на 22 април 2020 г. в УниБИТ 1, бул. Цариградско шосе № 119, Зала Проф.Стоян Денчев /неприсъствено, онлайн/

Покана | Шаблон | Програма

НОВИНИ


нагоре