XI национален семинар с международно участие на тема :„Интелектуалната собственост и академичната етика в университетите“,26 април 2023 г. в УниБИТ—гр. СОФИЯ

Линк към програмата на семинара:https://drive.google.com/file/d/1nDyt2W9Q6MP91liwPGoNIwBMIwL89izb/preview

НОВИНИ


нагоре