Нови възможности за студентско кредитиране

Пет са вече банките, които са сключили типов договор с Министъра на образованието и науката и предлагат възможности за студентите спрямо Закона за кредитиране на студенти и докторанти. В рамките на Закона студентите и докторантите в редовна форма на обучение могат да кандидатстват за отпускане на студентски кредит.

От 2010 година до сега програмата за студентско кредитиране е подпомогнала редица студенти, които нямат възможност сами да заплащат обучението си, а средствата за издръжка и обучение нарастват с всяка изминала година.

Банките, които предоставят възможности за студентско кредитиране, са:

  • „Банка ДСК“;
  • „Райфайзенбанк“;
  • „Алианц Банк България“;
  • „Юробанк България“;
  • „Първа инвестиционна банка“.

Възможностите за кандидатстване за такъв кредит чрез „Първа инвестиционна банка“ ще бъдат възможни от 1.09.2016 година.

Предвиждат се в скоро време и промени в Закона за кредитиране, които ще регламентират държавата да поема изплащането на студентските заеми на студенти и докторанти с повече от едно дете. Студентите и докторантите в задочна форма на обучение пък ще могат да кандидатстват за получаване на кредит. Очаква се и лихвеният процент да бъде намален.

Достъпът до такива възможности дава шанс за повишаване на образованието на младите хора, както и равния достъп до него сред подрастващите.

 

НОВИНИ


нагоре