С Ъ О Б Щ Е Н И Е!!!

9-ти декември 2019 г. (понеделник) е обявен за неучебен ден, но присъствен ден за всички служители и преподаватели!

Студентите, задочно обучение, които имат насрочен изпит за тази дата, ще си проведат изпита по график!

НОВИНИ


нагоре