Библиотечно-информационен център

Каталог: http://catalog.unibit.bg/

Сайт: https://bic.unibit.bg/bg/

Дигитална библиотека: http://digital-library.unibit.bg/docushare/dsweb/HomePage

Работно време с читатели: 9:00 ч. - 12:30 ч., 13:00 - 17:00 ч.

Работно време на копирен център: по график

доц. д-р Елена Савова Директор БИЦ
доц. д-р Елена Савова
Кабинет: 312 Сграда:УниБИТ 1
Имейл:e.ignatova@unibit.bg.
Тел.: 0884156444
гл.ас.д-р Елисавета Цветкова Заместник-директор БИЦ
гл. ас. д-р Елисавета Цветкова
Кабинет: 405 Сграда:УниБИТ 1
Имейл:e.cvetkova@unibit.bg.
Тел.: 0884156444
Траяна Петрова Главен експерт БИЦ
Траяна Петрова
Кабинет: библиотека
Имейл:t.velkova@unibit.bg
Тел.: 0884156444
Елица Гърдева Експерт БИЦ
Елица Гърдева
Кабинет: библиотека
Имейл:e.gardeva@unibit.bg
Тел.: 0884156444
инж. д-р Искра Цветанска Главен експерт LibLab
инж. д-р Искра Цветанска
Кабинет: 104 Сграда:УниБИТ 2
Имейл:i.cvetanska@unibit.bg
Илияна Камбурова Експерт LibLab
Илияна Камбурова
Кабинет: 104 Сграда:УниБИТ 2
Имейл:i.kamburova@unibit.bg

 


нагоре