Библиотечно-информационен център

Каталог: http://catalog.unibit.bg/

Работно време с читатели: 9:00 ч. - 12:30 ч., 13:00 - 16:30 ч.

Работно време на копирен център: Понеделник - Петък: 10:00 ч. - 14:30 ч.

Проф. д-р Ирена Петева Директор БИЦ
Проф. д-р Ирена Петева
Кабинет: 115
Тел.: +359 (0) 2 970 85 85
ас. Елена Игнатова Заместник-директор БИЦ
доц. д-р Елена Савова
Кабинет: библиотека
Тел.: +359 (0) 970 85 93
Жана Йорданова Главен експерт БИЦ
Галена Герова
Кабинет: библиотека
Имейл: g.gerova@unibit.bg
Тел.: +359 (0) 970 85 93
Елица Гърдева Експерт БИЦ
Елица Гърдева
Кабинет: библиотека
Тел.: +359 (0) 970 85 93
Жана Йорданова Експерт БИЦ
Траяна Велкова
Кабинет: библиотека
Имейл: t.velkova@unibit.bg
Тел.: +359 (0) 970 85 93

 


нагоре