Екипът на проект

„Изследване на предизвикателствата пред четенето в цифровата ера“
обявява

КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА ЕСЕ,

посветено на Международния ден на книгата и авторското право (23 април).

Темата на конкурса e

„ДА ПРЕЛИСТВАШ ИЛИ ДА СКРОЛВАШ – ТУЙ Е ВЪПРОСЪТ?”

Право на участие имат всички български граждани със статут на студенти. Кандидатства се само с авторско есе, което трябва да съдържа личното мнение на автора, обосновано и задълбочено представено. Кандидатите трябва да се съобразят с изискванията за писане на есе. При откриване на плагиатство, кандидатурата отпада от конкурса. Представените есета ще бъдат оценявани от комисия, която ще следи за адекватността на предложението към обявената тема, за авторство, за оригиналност, за правопис и стил.

Есето трябва да е създадено специално за конкурса. Не трябва да е публикувано преди това или участвало в други конкурси. Размерът на творбата не трябва да надвишава 3600 знака (30 реда по 60 знака всеки).

Желаещите да участват в конкурса е необходимо да изпратят творбите си, придружени с данните на автора: трите имена, курс, електронна поща и телефон за връзка на адрес: УниБИТ, гр. София, бул. „Цариградско шосе” 119, стая 205, за конкурса и на e-mail адрес: book_celebration@abv.bg

Желаещите да участват в конкурса трябва да представят творбите си на електронен (pdf или jpg-формати) и на хартиен носител, придружени с данните на автора: трите имена, курс, електронна поща и телефон за връзка. Адресът на УниБИТ е: гр. София 1784, бул. “Цариградско шосе” № 119, стая 205, за конкурса и електронен адрес: book_celebration@abv.bg.

Краен срок за участие в конкурса: 15.04.2019 г. до 17.00 ч.

Предвидени са три наградипърва – 100 лв., втора – 60 лв. и трета – 40 лв.

Победителите ще бъдат обявени на 23 април 2019 г. в 10.00 ч. в зала „Тържествена“ на УниБИТ.

Най-добрите есета ще бъдат публикувани в сборника „Книгата – нашето по-смислено настояще“.

НОВИНИ


нагоре