Резултати от класиране

Резултатите от класирането за ОКС „Магистър“ и ОКС „Бакалавър след ПБ“ са достъпни на следните адреси:

ОКС „Магистър“

ОКС „Бакалавър след ПБ“

НОВИНИ


нагоре