Кариерен център

Проф. д-р Ирена Петева Директор
Препод. Ани Куртева Антонова
Кабинет:
Имейл: career.center@unibit.bg  
Тел.:

Студентите могат да се обърнат за съдействие към Кариерния център по следните дейности:

  • Съставяне на СV и мотивационно писмо за кандидатстване за стаж, работа или специализация ( на бълг. и англ. език)
  • Подготовка за явяване на интервю за стаж и  работа ( на бълг. и англ. език)
  • Подготовка за започване на първа работа и консултиране относно поведението на работното място, включващо  мотивация за работа и комуникация на работното място, екипна работа и др.
  • Консултиране и съдействие за процедурата по търсене и намиране на стажове, специализации и работни позиции в страната и чужбина студентите.

За контакт с кариерния консултант можете да използвате е-мейл: career.center@unibit.bg, на който  да  заявите желанието си за индивидуална консултация с консултанта. Моля, в съобщението да фигурира проблема, по който се  обръщате към КК (предстоящо интервю, съставяне на CV или мотивационно писмо) и предложения за час за консултация с КК, който впоследствие да бъде потвърден от КК. 


нагоре