international_science_conference

 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„ПРИМАКОВСКИ ЧЕТЕНИЯ – СОФИЯ 2019”
НА ТЕМА "ПОЛИТИЧЕСКОТО ЛИДЕРСТВО В МНОГОПОЛЮСНИЯ СВЯТ“
12 и 13 декември 2019 г.

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

от името на организаторите Форум „България – Русия“, Институт за световна икономика и международни отношения „Евгений Примаков” (ИМЭМО) към Руската академия на науките, Институт по лидерство (ИИРЛИС) към УниБИТ и Посолството на Руската Федерация в Р България, Ви каним да присъствате на откриването на конференцията на 12.12.2019 г. от 10:00 ч. в хотел „Интерконтинентал” (зала „Бална”), пл. „Народно събрание” 4 (регистрация на участниците, кафе, чай – 09.00 ч.).

Представянето на доклади и дискусията на тема ,,Лидерски модели и практики”ще се проведе на 13.12.2019 г. от 10:00 ч. в зала „Тържествена” на УниБИТ – бул. „Цариградско шосе”, №119.

З А П О В Я Д А Й Т Е!

НОВИНИ


нагоре