"Съкровището от Мала Перешчепина - най-древни реликви на българската държавност" - публична лекция на доц. д-р Тодор Чобанов

Публична лекция на доц. д-р Тодор Чобанов на тема "Съкровището от Мала Перешчепина - най-древни реликви на българската държавност", ще се проведе в сряда, 10.04.2024, от 11 ч. в зала 206 в УниБИТ-1.

Лекцията прави анализ на находката от Малая Перешчепина. Разгледани са отделните предмети, групи предмети, произходът им и тяхното предназначение. Особен акцент има върху вещите, свързани с власт - регалии, в т.ч. жезъл, патрициански пръстени, луксозни коланни гарнитури и др. Разглеждат се връзките на българите със Степната империя, Византия и Иран.

НОВИНИ


нагоре