Важна информация за ОКС „Магистър”

Съдържание на страницата

 

УНИВЕРСИТЕТ  ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ  И ИНФОРМАЦИОННИ  ТЕХНОЛОГИИ

ГРАФИК ЗА ОКС „МАГИСТЪР” СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР „ И ОКС „ МАГИСТЪР „  

ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 ГОДИНА

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 

                 ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

                                       *ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2018 г. ** ПРИЕМ ФЕВРУАРИ 2018 г.

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

I-ви семестър *

14.11.2018

09.12.2018

28.01.2019

07.02.2019

05.03.2019

10.03.2019

20.06.2019

24.06.2019

II-ри семестър **

14.11.2018

09.12.2018

28.01.2019

07.02.2019

05.03.2019

10.03.2019

18.03.2019

25.03.2019

            /26 Учебни дни/

                

                ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

*        ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2018 г. и ** ПРИЕМ  ФЕВРУАРИ 2019 г.

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

I-ви семестър **

29.03.2019

25.04.2019

10.05.2019

23.05.2019

31.05.2019

09.06.2019

Март 2020 г.

/датата ще бъде определена в графика за уч. 2019-2020 г./

II-ри семестър *

29.03.2019

25.04.2019

10.05.2019

23.05.2019

31.05.2019

09.06.2019

20.06.2019

24.06.2019

*ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2018г.

 

                 /28 Учебни дни/

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР - ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА КУРСОВ ПРОЕКТ И

МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ЗА ОКС „МАГИСТЪР“  СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ –

ПРИЕМ МАРТ 2018 г.

 

От - До

Сесия - защита на курсов проект

III- ти семестър

18.03.2019

25.03.2019

 

26.03.2019 – 31.03.2019

 

 

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

  *ЗА ОКС „МАГИСТЪР“  СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“*ПРИЕМ ФЕВРУАРИ 2018 г. и ** ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2017 г.

Редовна сесия

Поправителна сесия

16.04.2019 г. – 18.04.2019 г. *

07.10.2019 г. – 10.10.2019 г. *

16.04.2019 г. - 18.04.2019 г. **

 

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР - ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА КУРСОВ ПРОЕКТ И

МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ЗА ОКС „МАГИСТЪР“  СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ –

ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2018 г.

От - До

Сесия - защита на курсов проект

III- ти семестър

09.09.2019

18.09.2019

 

20.09.2019 - 25.09.2019

 

 

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

  *ЗА ОКС „МАГИСТЪР“  СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2018 г.

Редовна сесия

Поправителна сесия

07.10.2019 г. – 10.10.2019 г.

Април 2020

/датата ще бъде определена в графика за уч. 2019-2020 г./

 

УНИВЕРСИТЕТ  ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ  И ИНФОРМАЦИОННИ  ТЕХНОЛОГИИ

ГРАФИК ЗА ОКС „МАГИСТЪР” СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР „ И ОКС „ МАГИСТЪР „  

ЗА УЧЕБНАТА 2017 / 2018 ГОДИНА

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 

                 ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

                                       *ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2017 г. ** ПРИЕМ МАРТ 2017 г.

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

I-ви семестър *

15.11.2017

10.12.2017

29.01.2018

08.02.2018

21.03.2018

28.03.2018

20.06.2018

24.06.2018

II-ри семестър **

15.11.2017

10.12.2017

29.01.2018

08.02.2018

06.03.2018

11.03.2018

21.03.2018

28.03.2018

            /26Учебни дни/

                

                ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

*        ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2017 г. и ** ПРИЕМ  ФЕВРУАРИ 2018 г.

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

I-ви семестър **

31.03.2018

29.04.2018

11.05.2018

25.05.2018

01.06.2018

10.06.2018

 

/датата ще бъде определена в графика за уч. 2018-2019 г./

II-ри семестър *

31.03.2018

29.04.2018

11.05.2018

25.05.2018

01.06.2018

10.06.2018

20.06.2018

24.06.2018

*ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2017г.

 

                 /30Учебни дни/

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР - ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА КУРСОВ ПРОЕКТ И

МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ЗА ОКС „МАГИСТЪР“  СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ –

ПРИЕМ МАРТ 2017 г.

 

От - До

Сесия - защита на курсов проект

III- ти семестър

19.03.2018

25.03.2018

 

26.03.2018 – 31.03.2018

 

 

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

  *ЗА ОКС „МАГИСТЪР“  СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ПРИЕМ МАРТ 2017 г.

Редовна сесия

Поправителна сесия

17.04.2018г. – 18.04.2018 г.

08.10.2018 г. – 11.10.2018г.

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР - ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА КУРСОВ ПРОЕКТ И

МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ЗА ОКС „МАГИСТЪР“  СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ –

ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2017 г.

От - До

Сесия - защита на курсов проект

III- ти семестър

10.09.2018

18.09.2018

 

20.09.2018 - 25.09.2018

 

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ Т

  *ЗА ОКС „МАГИСТЪР“  СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2017 г.

Редовна сесия

Поправителна сесия

08.10.2018 г. – 11.10.2018г.

Април 2019

/датата ще бъде определена в графика за уч. 2018-2019 г./

   
   

Сметка за внасяне на такси

Получател: УНИБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

 

Семестриални такси за уч. 2018/2019 г.

 

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" - ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА 
НАПРАВЛЕНИЕ Редовно Задочно Дистанционно

Направление 2.2. История и археология

Направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

281 177 281
Направление 4.6. Информатика и компютърни науки 404 206 404
Направление 9.1. Национална сигурност 480 274 480
СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" - ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ
НАПРАВЛЕНИЕ Редовно-СПН*/ и завършилите  УниБИТ Редовно-ДПН* Задочно-СПН / и завършилите  УниБИТ Задочно-ДПН Дистанционно-СПН Дистанционно-ДПН

Направление 2.2. История и археология

Направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

770 870 466 541 466 541
Направление 4.6. Информатика и компютърни науки 855,50 955,50 480 580 480 580
Направление 9.1. Национална сигурност 951 1101 548 903 548 903

*СПН- Същото професионално направление

*ДПН- Друго професионално направление

 

Полезни документи

 


нагоре