Важна информация за ОКС „Магистър”

Съдържание на страницата

 

График за ОКС „Магистър” за учебната 2016 / 2017 година (ЗАПОЧНАЛИ ОБУЧЕНИЕТО СИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/ 2016 ГОДИНА)

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР- ЗА 3 И 4 СЕМЕСТРИАЛНИ (20 учебни дни)

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

III - ти семестър
17.10.2016
06.11.2016

30.01.2017
08.02.2017

13.03.2017
20.03.2017

III семестриални
21.03.2017
25.03.2017

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР- ЗА 4 СЕМЕСТРИАЛНИ (28 учебни дни)

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

IV- ти семестър
01.04.2017
28.04.2017

08.05.2017
21.05.2017

22.05.2017
28.05.2017

19.06.2017
23.06.2017

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ (ОКС „МАГИСТЪР” – 3 СЕМЕСТРИАЛНИ)

Редовна сесия

Поправителна сесия

20.04.2017 – 22.04.2017 г.

03.07.2017 – 07.07.2017 г.

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ (ОКС „МАГИСТЪР” – 4 СЕМЕСТРИАЛНИ)

Редовна сесия

Поправителна сесия

03.07.2017 - 07.07.2017 г.

09.10.2017 - 13.10.2017 г.

ГРАФИК ЗА ОКС „МАГИСТЪР” СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“ СЛЕД ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР“ ЗА УЧЕБНАТА 2016 / 2017 ГОДИНА

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР - ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2016 г. (25 учебни дни)

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

I –ви семестър
10.11.2016
04.12.2016
 

30.01.2017
08.02.2017
 

13.03.2017
20.03.2017
 

19.06.2017
23.06.2017
 

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР - ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2016 г. и МАРТ 2017 г. (28 учебни дни)

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

II-ри и I-ви семестър
01.04.2017
28.04.2017
 

08.05.2017
21.05.2017
 

22.05.2017
28.05.2017
 

19.06.2017 - 23.06.2017-
*ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2016 г.
20.11.2017- 26.11.2017-
*ПРИЕМ МАРТ 2017
 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР - ПОДГОТОВКА КУРСОВ ПРОЕКТ И МАГИСТЪРСКА ТЕЗА (ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ СЛЕД ОКС „БАКАЛАВЪР“ – ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2016 г.)

От - До

Редовна сесия -
защита курсов проект

Поправителна сесия-
защита курсов проект

Ликвидационна сесия -
защита курсов проект

III- ти семестър
08.09.2017
17.09.2017
 

18.09.2017
20.09.2017
 

25.09.2017
26.09.2017

 

28.09.2017
30.09.2017

 

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ (*ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ СЛЕД ОКС „БАКАЛАВЪР“ – ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2016 г.)

Редовна сесия

Поправителна сесия

09.10.2017 г. – 13.10.2017 г.

12.03.2018 г. – 15.03.2018 г.

Сметка за внасяне на такси

Получател: УНИБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ ОКС " МАГИСТЪР"  ЗАПОЧНАЛИ ПРЕЗ УЧЕБНА 2015/ 2016 г..  НЕ СЕ ПРОМЕНЯТ!

Семестриални такси за уч. 2016/2017 г.

 

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" - ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА 
НАПРАВЛЕНИЕ Редовно Задочно Дистанционно
Направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки 281 174 281
Направление 4.6. Информатика и компютърни науки 404 202 404
Направление 9.1. Национална сигурност 480 269 480
СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" - ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ
НАПРАВЛЕНИЕ Редовно-СПН* Редовно-ДПН* Задочно-СПН Задочно-ДПН Дистанционно-СПН Дистанционно-ДПН
Направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки 770 870 466 541 466 541
Направление 4.6. Информатика и компютърни науки 855,50 955,50 480 580 480 580
Направление 9.1. Национална сигурност 951 1101 548 903 548 903

*СПН- Същото професионално направление

*ДПН- Друго професионално направление

 

Полезни документи

 


нагоре