Важна информация за ОКС "Магистър"

Основна информация на страницата

Важно!

ГРАФИК ЗА ОКС „МАГИСТЪР” СЛЕД ОКС „БАКАЛАВЪР” И ОКС „МАГИСТЪР” И ОКС „МАГИСТЪР” СЛЕД ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”
ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 ГОДИНА
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

*ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2022г.**ПРИЕМ ФЕВРУАРИ 2022г.

От - До Редовна сесия Поправителна сесия Ликвидационна сесия
I-ви семестър*
07.11.2022
04.12.2022
25.01.2023
05.02.2023
06.03.2023
12.03.2023
22.06.2023
28.06.2023
II-ви семестър**
07.11.2022
04.12.2022
25.01.2023
05.02.2023
06.03.2023
12.03.2023
16.03.2023
22.03.2023

/28 Учебни дни/

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

*ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2022г.**ПРИЕМ ФЕВРУАРИ 2023г.

От - До Редовна сесия Поправителна сесия Ликвидационна сесия
I-ви семестър*
23.03.2023
23.04.2023
12.05.2023
21.05.2023
29.05.2023
04.06.2023
Март 2024 г.
/датата ще бъде определена в
графика за уч. 2023-2024 г./
II-ви семстър* *
23.03.2023
23.04.2023
12.05.2023
21.05.2023
29.05.2023
04.06.2023
22.06.2023
28.06.2023
*ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2022 г.

/28 Учебни дни/

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР - ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА КУРСОВ ПРОЕКТ И
МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ЗА ОКС „МАГИСТЪР” СЛЕД ОКС „БАКАЛАВЪР” –
ПРИЕМ ФЕВРУАРИ 2022 г.

От - До Сесия - защита на курсов проект
III- ти семестър
16.03.2023
22.03.2023
25.03.2023 – 31.03.2023

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ – * ПРИЕМ ФЕВРУАРИ 2022 г. и ** ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2021 г.

Редовна сесия Поправителна сесия
18.04.2023 г. – 20.04.2023 г. * 03.10.2023 г. – 06.10.2023 г. *
18.04.2023 г. – 20.04.2023 г. **

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР - ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА КУРСОВ ПРОЕКТ И
МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ –
ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2021 г.

От - До Сесия - защита на курсов проект
III- ти семестър
09.09.2022
18.09.2022
19.09.2022 - 25.09.2022

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

*ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ – ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2021 г.

Редовна сесия Поправителна сесия
04.10.2022 г. – 07.10.2022 г. Април 2023
/датата ще бъде определена в графика за уч. 2022-2023 г./

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОКС „Магистър” за учебна 2022/2023 г.

Сметка за внасяне на такси

 

Получател: УниБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

Семестриални такси за уч. 2022/2023г.

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" – ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ
НАПРАВЛЕНИЕ Редовно-СПН* Редовно-ДПН* Задочно-СПН Задочно-ДПН Дистанционно-СПН Дистанционно-ДПН
Направление 2.2 История и археология и Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки 808 883 489 547 489 547
Направление 4.6 Информатика и компютърни науки 898 992 529 627 529 627
Направление 9.1 Национална сигурност 998 1101 604 948 604 948

*СПН- Същото професионално направление и завършили УниБИТ

*ДПН- Друго професионално направление

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" - ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА
НАПРАВЛЕНИЕ Направление 2.2 История и археология Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки Направление 4.6 Информатика и компютърни науки Направление 9.1 Национална сигурност
Редовно ДП 311 311 464 554
Задочно ДП 227 227 264 383
Дистанционно ДП   311 464  

Семестриални такси за уч. 2021/2022 г. (за 2-ри и 3-ти семестър)

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" – ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ
НАПРАВЛЕНИЕ Редовно-СПН* Редовно-ДПН* Задочно-СПН Задочно-ДПН Дистанционно-СПН Дистанционно-ДПН
Направление 2.2 История и археология и Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки 808 883 489 547 489 547
Направление 4.6 Информатика и компютърни науки 898 992 504 597 504 597
Направление 9.1 Национална сигурност 998 1101 575 903 575 903

*СПН- Същото професионално направление и завършили УниБИТ

*ДПН- Друго професионално направление

 

Полезни документи

Файловете се изтеглят преди да се попълнят!


нагоре