Важна информация за ОКС "Магистър"

Основна информация на страницата

Важно!

  • ВСЕКИ СТУДЕНТ ТРЯБВА ДА Е ИЗПЪЛНИЛ СТУДЕНТСКИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА НА УНИБИТ, ЗА ДА МУ БЪДЕ ПРИЕТА СЕМ. ТАКСА.


ГРАФИК ЗА ОКС „МАГИСТЪР” СЛЕД ОКС „БАКАЛАВЪР” И ОКС „МАГИСТЪР” И ОКС „МАГИСТЪР” СЛЕД ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”
ЗА УЧЕБНАТА 2023 / 2024 ГОДИНА
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

*ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2023г.**ПРИЕМ ФЕВРУАРИ 2023г.

От - До Редовна сесия Поправителна сесия Ликвидационна сесия
I-ви семестър*
06.11.2023
03.12.2023
25.01.2023
04.02.2024
05.03.2024
12.03.2024
24.09.2024
30.09.2024
II-ви семестър**
06.11.2023
03.12.2023
25.01.2024
04.02.2024
05.03.2024
12.03.2024
16.03.2024
20.03.2024

/28 Учебни дни/

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

*ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2023г.**ПРИЕМ ФЕВРУАРИ 2024г.

От - До Редовна сесия Поправителна сесия Ликвидационна сесия
I-ви семестър**
25.03.2024
21.04.2024
15.05.2024
26.05.2024
03.06.2024
09.06.2024
Март 2025 г.
/датата ще бъде определена в
графика за уч. 2024-2025 г./
II-ви семстър* 
25.03.2024
21.04.2024
15.05.2024
26.05.2024
03.06.2024
09.06.2024
24.09.2024
30.09.2024
*ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2023 г.

/28 Учебни дни/

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР - ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ И
МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ЗА ОКС „МАГИСТЪР” СЛЕД ОКС „БАКАЛАВЪР” –
ПРИЕМ ФЕВРУАРИ 2023 г.

От - До Сесия - защита на курсов проект
III- ти семестър
16.03.2024
20.03.2024
25.03.2024 – 31.03.2024

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ – * ПРИЕМ ФЕВРУАРИ 2023 г. и ** ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2022 г.

Редовна сесия Поправителна сесия
17.04.2024 г. – 19.04.2024 г. * 02.10.2024 г. – 04.10.2024 г. *
17.04.2024 г. – 19.04.2024 г. **

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР - ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ И
МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ –
ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2023 г.

От - До Сесия - защита на курсов проект
III- ти семестър
09.09.2024
15.09.2024
17.09.2024 - 20.09.2024

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

*ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ – ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2023 г.

Редовна сесия Поправителна сесия
02.10.2024 г. – 04.10.2024 г. Април 2025
/датата ще бъде определена в графика за уч. 2024-2025 г./

ГРАФИК ЗА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ ПРЕЗ УЧЕБНА 2022/2023 Г. ЗА ЗАЩИТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ И МАГИСТЪРСКА ТЕЗА

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

  ЗА ОКС „МАГИСТЪР“  СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“* ПРИЕМ ФЕВРУАРИ 2022 г. и ** ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2021 г.

Редовна сесия

Поправителна сесия

18.04.2023 г. – 20.04.2023 г. *

 

03.10.2023 г. – 06.10.2023 г. *

18.04.2023 г. – 20.04.2023 г. **

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР - ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ И

МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ЗА ОКС „МАГИСТЪР“  СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ –  ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2022 г.

От - До

Сесия - защита на курсов проект

III- ти семестър

09.09.2023

17.09.2023

 

20.09.2023 - 24.09.2023

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

  *ЗА ОКС „МАГИСТЪР“  СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2022 г.

Редовна сесия

Поправителна сесия

03.10.2023 г. – 06.10.2023 г.

Април 2024

/датата ще бъде определена в графика за уч. 2023-2024 г./

 

Сметка за внасяне на такси

Получател: УниБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОКС „Магистър” за учебна 2023/2024 г.
(За студенти записани през учебна 2023/2024 г. в 1-ви курс)

 СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ Редовно-СПН* Редовно-ДПН* Задочно-СПН* Задочно-ДПН*
Направление 2.2 История и археология и Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки – 1 курс 865 945 538 602
Направление 4.6 Информатика и компютърни науки - 1 курс 961 1061 582 690
Направление 9.1 Национална сигурност – 1 курс 1068 1178 664 1043

*СПН- Същото професионално направление и завършили УниБИТ

*ДПН- Друго професионално направление

 СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" - ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА (1, 2, 3 и 4 семестър)

НАПРАВЛЕНИЕ

Редовно  ДП

Задочно ДП

Направление 2.2 История и археология – 1 курс

342

261

Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки – 1 курс

342

261

Направление 4.6 Информатика и компютърни науки – 1 курс

510

304

Направление 9.1 Национална сигурност – 1 курс

610

440

Семестриални такси за студенти - 3 и 4 семестър (прием 2022 г.)

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" – ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ
НАПРАВЛЕНИЕ Редовно-СПН* Редовно-ДПН* Задочно-СПН Задочно-ДПН Дистанционно-СПН Дистанционно-ДПН
Направление 2.2 История и археология и Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки 808 883 489 547 489 547
Направление 4.6 Информатика и компютърни науки 898 992 529 627 529 627
Направление 9.1 Национална сигурност 998 1101 604 948 604 948

*СПН- Същото професионално направление и завършили УниБИТ

*ДПН- Друго професионално направление

 

Полезни документи

Файловете се изтеглят преди да се попълнят!


нагоре