Важна информация за ОКС "Магистър"

Основна информация на страницата

Важно!

Уважаеми студенти.

Моля, ползвайте административни услуги, които се предоставят по електронен път.

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР - ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА КУРСОВ ПРОЕКТ И

МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ЗА ОКС „МАГИСТЪР“  СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ –

ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2020 г.

От - До

Сесия - защита на курсов проект

III- ти семестър

10.09.2021 - 19.09.2021

 

20.09.2021 - 26.09.2021

 

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

  *ЗА ОКС „МАГИСТЪР“  СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2020 г.

Редовна сесия

Поправителна сесия

05.10.2021 г. – 08.10.2021 г.

Април 2022

/датата ще бъде определена в графика за уч. 2021-2022 г./

 

ГРАФИК ЗА ОКС „МАГИСТЪР” СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР „ И ОКС „ МАГИСТЪР „ И
ОКС „МАГИСТЪР“ СЛЕД ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР „
ЗА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 ГОДИНА
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

* ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2021 г. ** ПРИЕМ ФЕВРУАРИ 2021 г.

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

I-ви семестър *
08.11.2021
05.12.2021

26.01.2022
06.02.2022

07.03.2022
13.03.2022

23.06.2022
29.06.2022

II-ри семестър **
08.11.2021
05.12.2021

26.01.2022
06.02.2022

07.03.2022
13.03.2022

19.03.2022
24.03.2022

/28 Учебни дни/

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

* ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2021 г. и ** ПРИЕМ ФЕВРУАРИ 2022 г.

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

I-ви семестър **
25.03.2022
21.04.2022

12.05.2022
22.05.2022

30.05.2022
05.06.2022

Март 2023 г.
/датата ще бъде определена в графика за уч. 2022-2023 г./

II-ри семестър *
25.03.2022
21.04.2022

12.05.2022
22.05.2022

30.05.2022
05.06.2022

23.06.2022
29.06.2022
*ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2021 г.

/28 Учебни дни/

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР - ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА КУРСОВ ПРОЕКТ И
МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ –
ПРИЕМ ФЕВРУАРИ 2021 г.

От - До

Сесия - защита на курсов проект

III- ти семестър
19.03.2022
24.03.2022

25.03.2022 – 31.03.2022

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ – * ПРИЕМ ФЕВРУАРИ 2021 г. и ** ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2020 г.

Редовна сесия

Поправителна сесия

13.04.2022 г. – 15.04.2022 г. *

04.10.2022 г. – 07.10.2022 г. *
13.04.2022 г. – 15.04.2022 г. **

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР - ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА КУРСОВ ПРОЕКТ И
МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ –
ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2021 г.

От - До

Сесия - защита на курсов проект

III- ти семестър
09.09.2022
18.09.2022

19.09.2022 - 25.09.2022

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

*ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ – ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2021 г.

Редовна сесия

Поправителна сесия

04.10.2022 г. – 07.10.2022 г.

Април 2023
/датата ще бъде определена в графика за уч. 2022-2023 г./

Сметка за внасяне на такси

Получател: УниБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

Семестриални такси за уч. 2021/2022 г.

 СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" – ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ

Редовно-СПН*

Редовно-ДПН*

Задочно-СПН

Задочно-ДПН

Дистанционно-СПН

Дистанционно-ДПН

Направление 2.2 История и археология и Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

808

883

489

547

489

547

Направление 4.6 Информатика и компютърни науки

898

992

504

597

504

597

Направление 9.1 Национална сигурност

998

1101

575

903

575

903

*СПН- Същото професионално направление и завършили УниБИТ

*ДПН- Друго професионално направление

 СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" - ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

НАПРАВЛЕНИЕ

Редовно  ДП

Задочно ДП

Дистанционно ДП

Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки

 

296

 

207

 

296

Направление 4.6 Информатика и компютърни науки

444

240

444

Направление 9.1 Национална сигурност

528

348

 

 

Полезни документи

 

 


нагоре