Важна информация за ОКС "Магистър"

Основна информация на страницата

Важно!

Уважаеми студенти. Считано от 28.02.2022 г. се възстановяват присъствените учебни занятия! Очаквайте програмата скоро.

Моля, ползвайте административни услуги, които се предоставят по електронен път.

ГРАФИК ЗА ОКС „МАГИСТЪР” СЛЕД ОКС „БАКАЛАВЪР” И ОКС „МАГИСТЪР” И ОКС „МАГИСТЪР” СЛЕД ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”
ЗА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 ГОДИНА
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

*ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2021г.**ПРИЕМ ФЕВРУАРИ 2022г.

От - До Редовна сесия Поправителна сесия Ликвидационна сесия
I-ви семстър*
08.11.2021
08.11.2021
26.01.2022
06.02.2022
07.03.2022
13.03.2022
23.06.2022
29.06.2022
II-ви семстър* *
08.11.2021
08.11.2021
26.01.2022
06.02.2022
07.03.2022
13.03.2022
23.06.2022
29.06.2022

/28 Учебни дни/

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

*ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2021г.**ПРИЕМ ФЕВРУАРИ 2022г.

От - До Редовна сесия Поправителна сесия Ликвидационна сесия
I-ви семстър*
25.03.2022
21.04.2022
12.05.2022
22.05.2022
30.05.2022
05.06.2022
Март 2023 г.
/датата ще бъде определена в
графика за уч. 2022-2023 г./
II-ви семстър* *
25.03.2022
21.04.2022
12.05.2022
22.05.2022
30.05.2022
05.06.2022
23.06.2022
29.06.2022
*ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2021 г.

/28 Учебни дни/

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР - ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА КУРСОВ ПРОЕКТ И
МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ЗА ОКС „МАГИСТЪР” СЛЕД ОКС „БАКАЛАВЪР” –
ПРИЕМ ФЕВРУАРИ 2021 г.

От - До Сесия - защита на курсов проект
III- ти семестър
19.03.2022
24.03.2022
25.03.2022 – 31.03.2022

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ – * ПРИЕМ ФЕВРУАРИ 2021 г. и ** ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2020 г.

Редовна сесия Поправителна сесия
13.04.2022 г. – 15.04.2022 г. * 04.10.2022 г. – 07.10.2022 г. *
13.04.2022 г. – 15.04.2022 г. **

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР - ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА КУРСОВ ПРОЕКТ И
МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ –
ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2021 г.

От - До Сесия - защита на курсов проект
III- ти семестър
09.09.2022
18.09.2022
19.09.2022 - 25.09.2022

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

*ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ – ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2021 г.

Редовна сесия Поправителна сесия
04.10.2022 г. – 07.10.2022 г. Април 2023
/датата ще бъде определена в графика за уч. 2022-2023 г./

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОКС „Бакалавър” (след ОКС „Професионален бакалавър” и ОКС „Специалист”) за учебна 2021/2022 г.

Семестриални такси за уч. 2021/2022г.

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" – ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ
НАПРАВЛЕНИЕ Редовно-СПН* Редовно-ДПН* Задочно-СПН Задочно-ДПН Дистанционно-СПН Дистанционно-ДПН
Направление 2.2 История и археология и Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки 808 883 489 547 489 547
Направление 4.6 Информатика и компютърни науки 898 992 504 587 504 597
Направление 9.1 Национална сигурност 998 1101 575 903 575 903

*СПН- Същото професионално направление и завършили УниБИТ

*ДПН- Друго професионално направление

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" - ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА
НАПРАВЛЕНИЕ Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки Направление 4.6 Информатика и компютърни науки Направление 9.1 Национална сигурност
Редовно ДП 296 444 528
Задочно ДП 297 240 348
Дистанционно ДП 296 444

 

Полезни документи

Файловете се изтеглят преди да се попълнят!


нагоре