Важна информация за ОКС „Магистър”

Съдържание на страницата

 

 

УНИВЕРСИТЕТ  ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ  И ИНФОРМАЦИОННИ  ТЕХНОЛОГИИ

ГРАФИК ЗА ОКС „МАГИСТЪР” СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР „ И ОКС „ МАГИСТЪР „  И

 

ОКС „МАГИСТЪР“   СЛЕД ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР „

 ЗА УЧЕБНАТА 2017 / 2018 ГОДИНА

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 

                 ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

                                       *ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2017 г. ** ПРИЕМ МАРТ 2017 г.

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

I-ви семестър *

15.11.2017

10.12.2017

29.01.2018

08.02.2018

21.03.2018

28.03.2018

20.06.2018

24.06.2018

II-ри семестър **

15.11.2017

10.12.2017

29.01.2018

08.02.2018

06.03.2018

11.03.2018

21.03.2018

28.03.2018

            /26Учебни дни/

                

                ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

*        ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2017 г. и ** ПРИЕМ  ФЕВРУАРИ 2018 г.

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

I-ви семестър **

31.03.2018

29.04.2018

11.05.2018

25.05.2018

01.06.2018

10.06.2018

 

/датата ще бъде определена в графика за уч. 2018-2019 г./

II-ри семестър *

31.03.2018

29.04.2018

11.05.2018

25.05.2018

01.06.2018

10.06.2018

20.06.2018

24.06.2018

*ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2017г.

 

                 /30Учебни дни/

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР - ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА КУРСОВ ПРОЕКТ И

МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ЗА ОКС „МАГИСТЪР“  СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ –

ПРИЕМ МАРТ 2017 г.

 

От - До

Сесия - защита на курсов проект

III- ти семестър

19.03.2018

25.03.2018

 

26.03.2018 – 31.03.2018

 

 

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

  *ЗА ОКС „МАГИСТЪР“  СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ПРИЕМ МАРТ 2017 г.

Редовна сесия

Поправителна сесия

17.04.2018г. – 18.04.2018 г.

08.10.2018 г. – 11.10.2018г.

 

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР - ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА КУРСОВ ПРОЕКТ И

МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ЗА ОКС „МАГИСТЪР“  СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ –

ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2017 г.

От - До

Сесия - защита на курсов проект

III- ти семестър

10.09.2018

18.09.2018

 

20.09.2018 - 25.09.2018

 

 

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

  *ЗА ОКС „МАГИСТЪР“  СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2017 г.

Редовна сесия

Поправителна сесия

08.10.2018 г. – 11.10.2018г.

Април 2019

/датата ще бъде определена в графика за уч. 2018-2019 г./

 

ГРАФИК ЗА ОКС „МАГИСТЪР” СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“ СЛЕД ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР“ ЗА УЧЕБНАТА 2016 / 2017 ГОДИНА

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР - ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2016 г. (25 учебни дни)

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

I –ви семестър
10.11.2016
04.12.2016
 

30.01.2017
08.02.2017
 

13.03.2017
20.03.2017
 

19.06.2017
23.06.2017
 

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР - ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2016 г. и МАРТ 2017 г. (28 учебни дни)

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

II-ри и I-ви семестър
01.04.2017
28.04.2017
 

08.05.2017
21.05.2017
 

22.05.2017
28.05.2017
 

19.06.2017 - 23.06.2017-
*ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2016 г.
20.11.2017- 26.11.2017-
*ПРИЕМ МАРТ 2017
 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР - ПОДГОТОВКА КУРСОВ ПРОЕКТ И МАГИСТЪРСКА ТЕЗА (ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ СЛЕД ОКС „БАКАЛАВЪР“ – ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2016 г.)

От - До

Редовна сесия -
защита курсов проект

Поправителна сесия-
защита курсов проект

Ликвидационна сесия -
защита курсов проект

III- ти семестър
08.09.2017
17.09.2017
 

18.09.2017
20.09.2017
 

25.09.2017
26.09.2017

 

28.09.2017
30.09.2017

 

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ (*ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ СЛЕД ОКС „БАКАЛАВЪР“ – ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2016 г.)

Редовна сесия

Поправителна сесия

09.10.2017 г. – 13.10.2017 г.

12.03.2018 г. – 15.03.2018 г.

Сметка за внасяне на такси

Получател: УНИБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ ОКС " МАГИСТЪР"  ЗАПОЧНАЛИ ПРЕЗ УЧЕБНА 2015/ 2016 г..  НЕ СЕ ПРОМЕНЯТ!

Семестриални такси за уч. 2017/2018 г.

 

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" - ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА 
НАПРАВЛЕНИЕ Редовно Задочно Дистанционно

Направление 2.2. История и археология

Направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

281 177 281
Направление 4.6. Информатика и компютърни науки 404 206 404
Направление 9.1. Национална сигурност 480 274 480
СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" - ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ
НАПРАВЛЕНИЕ Редовно-СПН*/ и завършилите  УниБИТ Редовно-ДПН* Задочно-СПН / и завършилите  УниБИТ Задочно-ДПН Дистанционно-СПН Дистанционно-ДПН

Направление 2.2. История и археология

Направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

770 870 466 541 466 541
Направление 4.6. Информатика и компютърни науки 855,50 955,50 480 580 480 580
Направление 9.1. Национална сигурност 951 1101 548 903 548 903

*СПН- Същото професионално направление

*ДПН- Друго професионално направление

 

Полезни документи

 


нагоре