Важна информация за ОКС "Магистър"

Основна информация на страницата

Важно!

Уважаеми студенти.

След 31.01.2021 г. обучението продължава неприсъствено до изменение с нова Заповед на Министерство на здравеопазването.

Заверките за летен семестър на задочно и редовно обучение ще се извършват административно. Квитанцията за платена сем. такса изпращайте на имейл ucheben.otdel@unibit.bg

Моля, ползвайте административни услуги, които се предоставят по електронен път.

ГРАФИК ЗА ОКС „МАГИСТЪР” СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР „ И ОКС „ МАГИСТЪР „ И
ОКС „МАГИСТЪР“ СЛЕД ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР „
ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

* ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2020 г. ** ПРИЕМ ФЕВРУАРИ 2021 г.

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

I-ви семестър * 09.11.2020
06.12.2020

27.01.2021
07.02.2021

01.03.2021
10.03.2021

21.06.2021
27.06.2021

II-ри семестър ** 09.11.2020
06.12.2020

27.01.2021
07.02.2021

01.03.2021
10.03.2021

17.06.2021
23.06.2021

/28 Учебни дни/

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

* ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2020 г. и ** ПРИЕМ ФЕВРУАРИ 2021 г.

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

I-ви семестър * 29.03.2021
25.04.2021

13.05.2021
23.05.2021

31.05.2021
06.06.2021

Март 2022 г.
/датата ще бъде определена в графика за уч. 2021-2022 г./

II-ри семестър ** 29.03.2021
25.04.2021

13.05.2021
23.05.2021

31.05.2021
06.06.2021

21.06.2021
27.06.2021
*ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2020 г.

/28 Учебни дни/

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР - ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА КУРСОВ ПРОЕКТ И
МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ –
ПРИЕМ ФЕВРУАРИ 2020 г.

От - До

Сесия - защита на курсов проект

III- ти семестър 17.03.2021
23.03.2021

24.03.2021 – 28.03.2021

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ – * ПРИЕМ ФЕВРУАРИ 2020 г. и ** ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2019 г.

Редовна сесия

Поправителна сесия

21.04.2021 г. – 23.04.2021 г. *

05.10.2021 г. – 08.10.2021 г. *
21.04.2021 г. – 23.04.2021 г. **

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР - ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА КУРСОВ ПРОЕКТ И
МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ –
ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2020 г.

От - До

Сесия - защита на курсов проект

III- ти семестър
10.09.2021
19.09.2021

20.09.2021 - 26.09.2021

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

*ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ – ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2020 г.

Редовна сесия

Поправителна сесия

05.10.2021 г. – 08.10.2021 г.

Април 2022
/датата ще бъде определена в графика за уч. 2021-2022 г./

Сметка за внасяне на такси

Получател: УниБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

Семестриални такси за уч. 2020/2021 г.

НАПРАВЛЕНИЕ/СПЕЦИАЛНОСТ

РЕДОВНО
СПН*

РЕДОВНО
ДПН*

ЗАДОЧНО
СПН*

ЗАДОЧНО
ДПН*

Дистанционно
СПН*

Дистанционно
ДПН*

Направление 2.2 История и археология
и Направление 3.5 Обществени комуникации
и информационни науки
808 883 489 547 489 547

Направление 4.6 Информатика и
компютърни науки

898

992 504 597 504 597

Направление 9.1 Национална сигурност

998

1101 575 903 575 903

*СПН- Същото професионално направление и завършили УниБИТ

*ДПН- Друго професионално направление

НАПРАВЛЕНИЕ

РЕДОВНО ДП*

ЗАДОЧНО ДП*

Дистанционно ДП*

Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки 296 204 296

Направление 4.6 Информатика и компютърни науки

444

237 444

Направление 9.1 Национална сигурност

528

344

Полезни документи


нагоре