Важна информация за ОКС „Магистър”

Съдържание на страницата

УНИВЕРСИТЕТ  ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ  И ИНФОРМАЦИОННИ  ТЕХНОЛОГИИ

ГРАФИК ЗА ОКС „МАГИСТЪР” СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР „ И ОКС „ МАГИСТЪР „  

ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 

                 ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

                                       *ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2020 г. ** ПРИЕМ ФЕВРУАРИ 2021 г.

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

I-ви семестър *

09.11.2020

06.12.2020

27.01.2021

07.02.2021

01.03.2021

10.03.2021

21.06.2021

27.06.2021

II-ри семестър **

09.11.2020

06.12.2020

27.01.2021

07.02.2021

01.03.2021

10.03.2021

17.03.2021

23.03.2021

            /28 Учебни дни/

                

                ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

*        * ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2020 г. и ** ПРИЕМ ФЕВРУАРИ 2021 г.

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

I-ви семестър **

29.03.2021

25.04.2021

13.05.2021

23.05.2021

31.05.2021

06.06.2021

Март 2022 г.

/датата ще бъде определена в графика за уч. 2021-2022 г./

II-ри семестър *

29.03.2021

25.04.2021

13.05.2021

23.05.2021

31.05.2021

06.06.2021

21.06.2021

27.06.2021

*ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2020 г.

 

                 /28 Учебни дни/

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР - ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА КУРСОВ ПРОЕКТ И

МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ЗА ОКС „МАГИСТЪР“  СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ –

ПРИЕМ ФЕВРУАРИ 2020 г.

 

От - До

Сесия - защита на курсов проект

III- ти семестър

17.03.2021

23.03.2021

 

24.03.2021 – 28.03.2021

 

 

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

  *ЗА ОКС „МАГИСТЪР“  СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“*ПРИЕМ ФЕВРУАРИ 2020 г. и ** ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2019 г.

Редовна сесия

Поправителна сесия

21.04.2021 г. – 23.04.2021 г. *

05.10.2021 г. – 08.10.2021 г. *

21.04.2021 г. – 23.04.2021 г. ****

 

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР - ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА КУРСОВ ПРОЕКТ И

МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ЗА ОКС „МАГИСТЪР“  СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ –

ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2020 г.

От - До

Сесия - защита на курсов проект

III- ти семестър

010.09.2021

19.09.2021

 

20.09.2021 - 26.09.2021

 

 

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

  *ЗА ОКС „МАГИСТЪР“  СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2020 г.

Редовна сесия

Поправителна сесия

05.10.2021 г. – 08.10.2021 г.

Април 2022

/датата ще бъде определена в графика за уч. 2021-2022 г./

 

 

УНИВЕРСИТЕТ  ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ  И ИНФОРМАЦИОННИ  ТЕХНОЛОГИИ

ГРАФИК ЗА ОКС „МАГИСТЪР” СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР „ И ОКС „ МАГИСТЪР „  

ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 

                 ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

                                       *ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2019 г. ** ПРИЕМ ФЕВРУАРИ 2019 г.

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

I-ви семестър *

13.11.2019

08.12.2019

27.01.2020

06.02.2020

02.03.2020

08.03.2020

22.06.2020

28.06.2020

II-ри семестър **

13.11.2019

08.12.2019

27.01.2020

06.02.2020

02.03.2020

08.03.2020

16.03.2020

23.03.2020

            /26 Учебни дни/

                

                ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

*        * ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2019 г. и ** ПРИЕМ ФЕВРУАРИ 2020 г.

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

I-ви семестър **

27.03.2020

26.04.2020

11.05.2020

22.05.2020

30.05.2020

07.06.2020

Март 2021 г.

/датата ще бъде определена в графика за уч. 2020-2021 г./

II-ри семестър *

27.03.2020

26.04.2020

11.05.2020

22.05.2020

30.05.2020

07.06.2020

22.06.2020

28.06.2020

*ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2019 г.

 

                 /28 Учебни дни/

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР - ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА КУРСОВ ПРОЕКТ И

МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ЗА ОКС „МАГИСТЪР“  СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ –

ПРИЕМ ФЕВРУАРИ 2019 г.

 

От - До

Сесия - защита на курсов проект

III- ти семестър

16.03.2020

22.03.2020

 

23.03.2020 – 27.03.2020

 

 

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

  *ЗА ОКС „МАГИСТЪР“  СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“*ПРИЕМ ФЕВРУАРИ 2019 г. и ** ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2018 г.

Редовна сесия

Поправителна сесия

21.04.2020 г. – 23.04.2020 г. *

06.10.2020 г. – 09.10.2020 г. *

21.04.2020 г. – 23.04.2020 г. ****

 

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР - ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА КУРСОВ ПРОЕКТ И

МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ЗА ОКС „МАГИСТЪР“  СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ –

ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2019 г.

От - До

Сесия - защита на курсов проект

III- ти семестър

09.09.2020

18.09.2020

 

23.09.2020 - 27.09.2020

 

 

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

  *ЗА ОКС „МАГИСТЪР“  СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2019 г.

Редовна сесия

Поправителна сесия

06.10.2020 г. – 09.10.2020 г.

Април 2021

/датата ще бъде определена в графика за уч. 2020-2021 г./

 

Сметка за внасяне на такси

Получател: УНИБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

 

Семестриални такси за уч. 2020/2021 г.

 

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" - ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА 
НАПРАВЛЕНИЕ Редовно Задочно Дистанционно

Направление 2.2. История и археология

Направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

296 204 296
Направление 4.6. Информатика и компютърни науки 444 237 444
Направление 9.1. Национална сигурност 528 344  
СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" - ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ
НАПРАВЛЕНИЕ Редовно-СПН*/ и завършилите  УниБИТ Редовно-ДПН* Задочно-СПН / и завършилите  УниБИТ Задочно-ДПН Дистанционно-СПН Дистанционно-ДПН

Направление 2.2. История и археология

Направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

808 883 489 547 489 547
Направление 4.6. Информатика и компютърни науки 898 992 504 597 504 597
Направление 9.1. Национална сигурност 998 1101 575 903 575 903

*СПН- Същото професионално направление

*ДПН- Друго професионално направление

 

Полезни документи

 

 


нагоре