Важна информация за ОКС "Магистър"

Основна информация на страницата

Важно!

Уважаеми студенти. Считано от 28.02.2022 г. се възстановяват присъствените учебни занятия!

Моля, ползвайте административни услуги, които се предоставят по електронен път.

ГРАФИК ЗА ОКС „МАГИСТЪР” СЛЕД ОКС „БАКАЛАВЪР” И ОКС „МАГИСТЪР” И ОКС „МАГИСТЪР” СЛЕД ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”
ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 ГОДИНА
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

*ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2022г.**ПРИЕМ ФЕВРУАРИ 2022г.

От - До Редовна сесия Поправителна сесия Ликвидационна сесия
I-ви семестър*
07.11.2022
04.12.2022
25.01.2023
05.02.2023
06.03.2023
12.03.2023
22.06.2023
28.06.2023
II-ви семестър**
07.11.2022
04.12.2022
25.01.2023
05.02.2023
06.03.2023
12.03.2023
16.03.2023
22.03.2023

/28 Учебни дни/

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

*ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2022г.**ПРИЕМ ФЕВРУАРИ 2023г.

От - До Редовна сесия Поправителна сесия Ликвидационна сесия
I-ви семестър*
23.03.2023
23.04.2023
12.05.2023
21.05.2023
29.05.2023
04.06.2023
Март 2024 г.
/датата ще бъде определена в
графика за уч. 2023-2024 г./
II-ви семстър* *
23.03.2023
23.04.2023
12.05.2023
21.05.2023
29.05.2023
04.06.2023
22.06.2023
28.06.2023
*ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2022 г.

/28 Учебни дни/

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР - ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА КУРСОВ ПРОЕКТ И
МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ЗА ОКС „МАГИСТЪР” СЛЕД ОКС „БАКАЛАВЪР” –
ПРИЕМ ФЕВРУАРИ 2022 г.

От - До Сесия - защита на курсов проект
III- ти семестър
16.03.2023
22.03.2023
25.03.2023 – 31.03.2023

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ – * ПРИЕМ ФЕВРУАРИ 2022 г. и ** ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2021 г.

Редовна сесия Поправителна сесия
18.04.2023 г. – 20.04.2023 г. * 03.10.2023 г. – 06.10.2023 г. *
18.04.2023 г. – 20.04.2023 г. **

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР - ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА КУРСОВ ПРОЕКТ И
МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ –
ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2021 г.

От - До Сесия - защита на курсов проект
III- ти семестър
09.09.2022
18.09.2022
19.09.2022 - 25.09.2022

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

*ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ – ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2021 г.

Редовна сесия Поправителна сесия
04.10.2022 г. – 07.10.2022 г. Април 2023
/датата ще бъде определена в графика за уч. 2022-2023 г./

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОКС „Магистър” за учебна 2022/2023 г.

Сметка за внасяне на такси

 

Получател: УниБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

Семестриални такси за уч. 2022/2023г.

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" – ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ
НАПРАВЛЕНИЕ Редовно-СПН* Редовно-ДПН* Задочно-СПН Задочно-ДПН Дистанционно-СПН Дистанционно-ДПН
Направление 2.2 История и археология и Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки 808 883 489 547 489 547
Направление 4.6 Информатика и компютърни науки 898 992 529 627 529 627
Направление 9.1 Национална сигурност 998 1101 604 948 604 948

*СПН- Същото професионално направление и завършили УниБИТ

*ДПН- Друго професионално направление

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ОКС "МАГИСТЪР" - ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА
НАПРАВЛЕНИЕ Направление 2.2 История и археология Направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки Направление 4.6 Информатика и компютърни науки Направление 9.1 Национална сигурност
Редовно ДП 311 311 464 554
Задочно ДП 227 227 264 383
Дистанционно ДП   311 464  

 

Полезни документи

Файловете се изтеглят преди да се попълнят!


нагоре