СЕМИНАР ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЪКОПИСНИ ПАМЕТНИЦИ

Уважаеми колеги,
Най-учтиво ви каним на организирания от нас

СЕМИНАР ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЪКОПИСНИ ПАМЕТНИЦИ

ПО ПРОЕКТ КП-06-Н60/9 ФИНАНСИРАН OT ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ КЪМ МОН

14-15 НОЕМВРИ, 2023, УНИБИТ 2, ЗАЛА 309, 11.00 ч.

Приложено може да намерите програмата на семинара
ЗАПОВЯДАЙТЕ!
От Екипа на проекта

НОВИНИ


нагоре