Записване за курс “Business process integration with SAP S/4HANA”

Курсът ще се проведе в периода 22 – 28 юли 2019 г. (9:00 – 17:00ч.) в УниБИТ2 на адрес: бул. „Шипченски проход“ 69А (срещу последна спирка на автобуси 1,3, 5)

Срок за записване: 24 – 27 юни 2019 г., от 9:00 до 16:00 ч. на адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе 119, стая 1 (Учебен отдел), УниБИТ.

Таксата за участие в курса е както следва:

  • За студенти на УниБИТ – 400 лв.
  • За всички останали – 500 лв.

Банкова сметка

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD

Получател: УниБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

Основание за плащане: Такса за курс по SAPНеобходими документи за записване:

  • Платежно нареждане от банката за платената такса
  • Лична карта
  • Документи за записване (получават се на място)
  • Студентска книжка за студентите от УниБИТ

За повече информация може да се свържете с д-р Пепа Петрова на е-мейл: p.petrova@unibit.bg

НОВИНИ


нагоре