Състав на държавните изпитни комисии за ОКС Магистър в редовна сесия

Факултет "Информационни науки"

Заповед за определяне на състава на държавните изпитни комисии.

Факултет "Библиотекознание и културно наследство"

Заповед за определяне на състава на държавните изпитни комисии.

НОВИНИ


нагоре