СЪОБЩЕНИЕ!!!

На вниманието на всички студенти, ДИПЛОМИРАЛИ се през месец АПРИЛ 2023 г.

ОФИЦИАЛНОТО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В
САЛОНА НА УниБИТ-1 НА 27 ОКТОМВРИ 2023 Г. ОТ 11:00 ЧАСА.

За желаещите да са с тоги, моля да заповядат в САЛОНА в 10:00 ч.

Студентите, които не могат да присъстват на официалното връчване, да заповядат за получаване на дипломата в Учебен отдел (в приемно време) след 27.10.2023 г.

НОВИНИ


нагоре