Обръщение на Ректора

Уважаеми студенти, скъпи приятели!

проф. д.ик.н. Стоян ДенчевЗа мен, като ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии, е въпрос на чест да ви поздравя за вниманието, което сте отделили на нашия университет след завършване на средното  си образование. То не е нито най-старото, нито най-голямото висше училище у нас, но е най-българското. Неговата 60-годишнина ни позволява да се гордеем не само с историята ни, но и с постигнатото през последните години. Нашият университет е един от най-динамично развиващите се висши училища у нас. За по-малко от десет години университетът успя не само да запази най-добрите традиции в образованието по библиотекознание, но и да развие и нови направления, които са уникални за нашата страна. По такъв начин той се превърна в едно от висшите училища с най-много кандидати, желаещи да се обучават в него. Нещо повече. Университетът ни не само се вписа в новите условия в страната, но и успешно се интегрира в европейската образователна система. Това се дължи както на специалностите, които предлагаме и които са директно ориентирани към бъдещата ви реализация като експерти в дадената област, така също на висококвалифицирания академичен състав и на съвременната учебно-материална и спортна база на университета, гарантираща благоприятни условия за качествено обучение.

Глобалните промени в страната изискват висококвалифицирани специалисти с хуманитарен профил, хора с широки нестандартни възгледи по историята и културата, информационните технологии и организацията на обществения живот. И преобладаващата част от завършилите нашия университет отговарят именно на тези изисквания.

Випускници на УниБИТ, завършили обучението си и получили квалификация по различните специалности при нас, работят в областта на библиотечното и читалищното дело, в музеи и галерии, във фирми за информационни технологии, в книгоиздаването и книгоразпространението из цялата страна и в чужбина. Други от тях успешно работят в държавни институции, и това, което е много важно, те не само са изпълнители, а много от тях ръководят различни структури на в централната и местната власт. Голяма част от тях продължават образованието си в разнообразните магистърски програми и в докторантура.

Пътят в професионалната кариера започва с избора на висшето училище. Това е сложен и много отговорен избор, тъй като той в много случаи определя не само професията, но и целия ваш живот, вашата съдба. Затова аз съм уверен, че знанията, уменията и навиците, които вие ще получите в нашия университет ще ви бъдат от полза в бъдещата ваша дейност и при реализирането ви в живота. Ако вие искате да получите качествено висше образование, а и да сте специалисти на пазара на труда и да имате гаранция за работа след завършването на обучението си, елате в нашия университет! Тук вие ще намерите специалности, интересни за всеки един от вас!

Проф. д.ик.н. Стоян Денчев
Ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии


нагоре