Учебни планове - ОКС Бакалавър

Редовно обучение

Факултет по библиотекознание и културно наследство (ФБКН) Факултет по Информационни науки (ФИН)

БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ

I курс | II курс | III курс | IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

I курс | II курс | III курс | IV курс

БИБЛИОТЕЧЕН И ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

I курс | II курс | III курс | IV курс

ИНФОРМАЦИОННО БРОКЕРСТВО

I курс | II курс | III курс | IV курс

ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ

I курс |  II курс | III курс | IV курс

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

I курс | II курс | III курс | IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ФОНДОВЕ
НА КУЛТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

I курс | II курс | III курс | IV курс

КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

I курс |  II курс | III курс | IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ НА ТУРИЗМА

I курс | II курс | III курс | IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
В СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

I курс |  II курс | III курс | IV курс

АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

I курс | II курс | III курс | IV курс

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И КУЛТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

I курс |  II курс | III курс | IV курс

КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМИРАНЕ

I курс | II курс | III курс | IV курс

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ (НС)

I курс |  II курс | III курс

ОБЩЕСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ (ОПП)

I курс | II курс | III курс

 

Дистанционно обучение

Факултет по Информационни науки (ФИН)

Национална сигурност

I курс | I курс | II курс

Задочно обучение

Факултет по библиотекознание и културно наследство (ФБКН) Факултет по Информационни науки (ФИН)

БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ

I курс | II курс | III курс | IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

I курс | II курс | III курс | IV курс

БИБЛИОТЕЧЕН И ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

I курс | II курс | III курс | IV курс

ИНФОРМАЦИОННО БРОКЕРСТВО

I курс | II курс | III курс | IV курс

ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ

I курс | II курс | III курс | IV курс

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

I курс | II курс | III курс | IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ФОНДОВЕ
НА КУЛТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

I курс | II курс | III курс | IV курс

КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

I курс | II курс | III курс | IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ НА ТУРИЗМА

I курс | II курс | III курс | IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
В СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

I курс | II курс | III курс | IV курс

АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

I курс | II курс | III курс | IV курс

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И КУЛТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

I курс | II курс | III курс | IV курс

КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМИРАНЕ

I курс | II курс | III курс | IV курс

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ (НС)

I курс | II курс | III курс

ОБЩЕСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ (ОПП)

I курс | II курс | III курс

 

 


нагоре