Учебни планове - ОКС Бакалавър

Редовно обучение

Факултет по библиотекознание и културно наследство (ФБКН) Факултет по Информационни науки (ФИН)

БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ

I курс | II курс | III курс | IV курс

Професионално направление ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

I курс | II курс

БИБЛИОТЕЧЕН И ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

I курс | II курс | III курс | IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

III курс | IV курс

ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ

I курс | II курс | III курс | IV курс

ИНФОРМАЦИОННО БРОКЕРСТВО

III курс | IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ФОНДОВЕ
НА КУЛТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

IV курс

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

III курс | IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ НА ТУРИЗМА

I курс | II курс | III курс | IV курс

КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

III курс |  IV курс

АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

I курс | II курс | III курс | IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
В СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

III курс |  IV курс

КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМИРАНЕ

I курс | II курс | III курс | IV курс

Професионално направление НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

I курс | II курс | III курс

ОБЩЕСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ (ОПП)

I курс | II курс | III курс | IV курс

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И КУЛТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

IV курс

Професионално направление ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО (КИН)

I курс | II курс |  III курс

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ (НС)

IV курс

Дистанционно обучение

Факултет по Информационни науки (ФИН)

Национална сигурност

I курс | II курс | III курс | IV курс

Задочно обучение

Факултет по библиотекознание и културно наследство (ФБКН) Факултет по Информационни науки (ФИН)

БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ

I курс | II курс | III курс | IV курс

Професионално направление ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

I курс | II курс

БИБЛИОТЕЧЕН И ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

I курс | II курс | III курс | IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

III курс | IV курс

ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ

I курс | II курс | III курс | IV курс

ИНФОРМАЦИОННО БРОКЕРСТВО

III курс | IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ФОНДОВЕ
НА КУЛТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

IV курс

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

III курс | IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ НА ТУРИЗМА

I курс | II курс | III курс | IV курс

КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

III курс | IV курс

АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

I курс | II курс III курс | IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
В СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

III курс | IV курс

КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМИРАНЕ

I курс | II курс | III курс | IV курс

Професионално направление НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

I курс | II курс | III курс

ОБЩЕСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ (ОПП)

I курс | II курс | III курс | IV курс

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И КУЛТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

IV курс

Професионално направление ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО (КИН)

I курс | II курс | III курс

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ (НС)

IV курс

 


нагоре