Учебни планове - ОКС Бакалавър

Редовно обучение

Факултет по библиотекознание и културно наследство (ФБКН) Факултет по Информационни науки (ФИН)

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЕТО (БИНУЗ)

I курс | II курс | III курсIV курс

Професионално направление ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

БИБЛИОТЕЧЕН И ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

I курс | II курс | III курс | IV курс 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

I курс | II курс | III курс | IV курс 

ИНОВАТИВНИ КОМУНИКАЦИИ И МЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКМТ)

I курс | II курс | III курс | IV курс

КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

I курс | II курс | III курс | IV курс 

ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ НА ТУРИЗМА

I курс | II курс | III курс | IV курс

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

I курс | II курс | III курс | IV курс 

АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

I курс | II курс | III курс | IV курс

КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ИНФОРМАЦИОННО БРОКЕРСТВО

I курс | II курс | III курс | IV курс 

КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМИРАНЕ

I курс | II курс | III курс | IV курс 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ИНСТИТУЦИОНАЛНА И КОРПОРАТИВНА СРЕДА

I курс | II курс | III курс | IV курс 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ (ОПП)

I курс | II курс | III курс | IV курс 

Професионално направление НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

Професионално направление ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО (КИН)

I курс | II курс | III курс | IV курс

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И КУЛТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

I курс | II курс | III курс | IV курс 

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ (НС)

I курс | II курс | III курс | IV курс 

Дистанционно обучение

Факултет по Информационни науки (ФИН)

Национална сигурност

I курс |  II курс |  III курс |  IV курс

Задочно обучение

Факултет по библиотекознание и културно наследство (ФБКН) Факултет по Информационни науки (ФИН)

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЕТО (БИНУЗ)

I курс | II курс | III курсIV курс

Професионално направление ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

БИБЛИОТЕЧЕН И ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

I курс | II курс | III курс | IV курс 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

I курс | II курс | III курс | IV курс 

ИНОВАТИВНИ КОМУНИКАЦИИ И МЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКМТ)

I курс | II курс | III курс  |  IV курс

КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

I курс | II курс | III курс | IV курс 

ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ НА ТУРИЗМА

I курс | II курс | III курс | IV курс

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

I курс | II курс | III курс | IV курс 

АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

I курс | II курс | III курс | IV курс

КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ИНФОРМАЦИОННО БРОКЕРСТВО

I курс | II курс | III курс | IV курс 

КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМИРАНЕ

I курс | II курс | III курс | IV курс 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В
ИНСТИТУЦИОНАЛНА И КОРПОРАТИВНА СРЕДА

I курс | II курс | III курс | IV курс 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ (ОПП)

I курс | II курс | III курс | IV курс

Професионално направление НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

Професионално направление ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО (КИН)

I курсII курс | III курс | IV курс

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И КУЛТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

I курс | II курс | III курс  | IV курс

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ (НС)

I курс | II курс | III курс  | IV курс

 


нагоре