Учебни планове - ОКС Бакалавър

Редовно обучение

Факултет по библиотекознание и културно наследство (ФБКН) Факултет по Информационни науки (ФИН)

БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ

III курс | IV курс

Професионално направление ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

I курс | II курс

БИБЛИОТЕЧЕН И ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

I курс | II курс | III курс | IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

III курс | IV курс

ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ

III курс | IV курс

КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

III курс |  IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ НА ТУРИЗМА

I курс | II курс | III курс | IV курс

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

III курс | IV курс

АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

I курс | II курс | III курс | IV курс

КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ИНФОРМАЦИОННО БРОКЕРСТВО

III курс | IV курс

КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМИРАНЕ

I курс | II курс | III курс | IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ИНСТИТУЦИОНАЛНА И КОРПОРАТИВНА СРЕДА

III курс |  IV курс

ОБЩЕСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ (ОПП)

I курс | II курс | III курс | IV курс

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЕТО (БИНУЗ)

I курс | II курс

ИНОВАТИВНИ КОМУНИКАЦИИ И МЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКМТ)

I курс | II курс | 

Професионално направление НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

I курс | II курс

Професионално направление ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО (КИН)

I курс | II курс |  III курсIV курс

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И КУЛТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

III курс | IV курс

 

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ (НС)

III курс | IV курс

Дистанционно обучение

Факултет по Информационни науки (ФИН)

Национална сигурност

I курс | II курс | III курс | IV курс

Задочно обучение

Факултет по библиотекознание и културно наследство (ФБКН) Факултет по Информационни науки (ФИН)

БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ

III курс | IV курс

Професионално направление ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

I курс | II курс

БИБЛИОТЕЧЕН И ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

I курс | II курс | III курс | IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

III курс | IV курс

ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ

III курс | IV курс

КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

III курс | IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ НА ТУРИЗМА

I курс | II курс | III курс | IV курс

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

III курс | IV курс

АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

I курс | II курс III курс | IV курс

КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ИНФОРМАЦИОННО БРОКЕРСТВО

IV курс

КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМИРАНЕ

I курс | II курс | III курс | IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В
ИНСТИТУЦИОНАЛНА И КОРПОРАТИВНА СРЕДА

III курс | IV курс

ОБЩЕСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ (ОПП)

I курс | II курс | III курс | IV курс

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЕТО (БИНУЗ)

I курс | II курс

ИНОВАТИВНИ КОМУНИКАЦИИ И МЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКМТ)

I курс | II курс | 

Професионално направление НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

I курс | II курс

Професионално направление ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО (КИН)

I курс | II курс | III курсIV курс

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И КУЛТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

III курс | IV курс

 

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ (НС)

III курс | IV курс

 


нагоре