Учебни планове - ОКС Бакалавър

Редовно обучение

Факултет по библиотекознание и културно наследство (ФБКН) Факултет по Информационни науки (ФИН)

БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ

IV курс

Професионално направление ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

II курс

БИБЛИОТЕЧЕН И ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

I курс | II курс | III курс | IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

I курс | III курс | IV курс

ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ

IV курс

КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

I курс | III курс |  IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ НА ТУРИЗМА

I курс | II курс | III курс | IV курс

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

I курс | III курс | IV курс

АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

I курс | II курс | III курс | IV курс

КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ИНФОРМАЦИОННО БРОКЕРСТВО

I курс | III курс |  IV курс

КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМИРАНЕ

I курс | II курс | III курс | IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ИНСТИТУЦИОНАЛНА И КОРПОРАТИВНА СРЕДА

I курс | III курс | IV курс

ОБЩЕСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ (ОПП)

I курс | II курс | III курс | IV курс

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЕТО (БИНУЗ)

I курс | II курсIII курс

ИНОВАТИВНИ КОМУНИКАЦИИ И МЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКМТ)

I курс | II курс | III курс

Професионално направление НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

II курс

Професионално направление ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО (КИН)

I курс | II курс |  III курсIV курс

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И КУЛТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

I курс | III курс | IV курс

 

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ (НС)

I курс | III курс | IV курс

Дистанционно обучение

Факултет по Информационни науки (ФИН)

Национална сигурност

I курс |  II курс |  III курс |  IV курс

Задочно обучение

Факултет по библиотекознание и културно наследство (ФБКН) Факултет по Информационни науки (ФИН)

БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ

IV курс

Професионално направление ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

II курс

БИБЛИОТЕЧЕН И ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

I курс | II курс | III курс | IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

I курс | III курс | IV курс

ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ

IV курс

КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

I курс | III курс | IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ НА ТУРИЗМА

I курс | II курс | III курс | IV курс

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

I курс | III курс | IV курс

АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

I курс | II курс III курс | IV курс

КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ИНФОРМАЦИОННО БРОКЕРСТВО

I курс | III курс | IV курс

КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМИРАНЕ

I курс | II курс | III курс | IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В
ИНСТИТУЦИОНАЛНА И КОРПОРАТИВНА СРЕДА

I курс | III курс | IV курс

ОБЩЕСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ (ОПП)

I курс | II курс | III курс | IV курс

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЕТО (БИНУЗ)

I курс | II курсIII курс

ИНОВАТИВНИ КОМУНИКАЦИИ И МЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКМТ)

I курс | II курс  |  III курс

Професионално направление НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

II курс

Професионално направление ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО (КИН)

I курс | II курс | III курсIV курс

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И КУЛТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

I курс | III курс | IV курс

 

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ (НС)

I курс | III курс | IV курс

 


нагоре