Публична лекция на чл. кор. на БАН, проф. дн Иван Гранитски. Със специалното участие на поета Петър Андасаров

На 6 декември 2023 г. от 10.00 ч. в зала 31 на УниБИТ, катедра "Култура, историческо наследство и туризъм" организира публична лекция на чл. кор. на БАН, проф. дн Иван Гранитски. Същата ще протече в две части. Първата ще бъде посветена на творчеството на Дора Габе и приноса й за защита интересите на добруджанци през първата половина на XX в. Във втората част вниманието ще се съсредоточи върху поезията, като израз на българската духовност. В рамките на нея участие ще вземе и известния български поет Петър Андасаров.

Публичната лекция е част от реализирането на проект (ПЧФНП – 2022 – 02 от 24.04.2023 г.) „Националноосвободителните борби на българския народ в културната памет (120 г. Илинденско-Преображенско въстание)“, както и по повод отбелязване 110 години от основаването на Съюза на българските писатели.

НОВИНИ


нагоре