ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Във връзка с въведеното извънредно положение в Р България, Университетът по библиотекознание и информационни технологии обявява неприсъствени учебни занятия във всички бакалавърски и магистърски програми от 16.03.2020 г. до 16.04.2020 г. вкл.!

Подробни указания за начина на провеждане на неприсъствените учебни занятия ще получите по един от следните начини: от съответните преподаватели; на студентските си пощи; на общата поща на курса; чрез връзка с отговорниците!

Преподавателите да водят неприсъствените учебни занятия по графика на седмичната програма!

НОВИНИ


нагоре