Полезни връзки

Важна информация

Държавни организации

УниБИТ

 • https://ichh.unibit.bg/ - Институт за научни изследвания в областта на организацията, управлението и защитата на КИН
 • http://iniod.unibit.bg - Институт за научни изследвания и обучение на докторанти
 • http://zabukvite.org/ - издателство "ЗА БУКВИТЕ – О ПИСМЕНЕХЬ"
 • https://sno.unibit.bg/ - Студентско научно общество при УниБИТ
 • https://e-learning.unibit.bg/ - Сайт на Център за дистанционно обучение към УниБИТ
 • https://e-learn.unibit.bg/ - Платформа за дистанционно обучение на УниБИТ
 • http://unyka.unibit.bg/ - Университетска младежка академия за управление на знания - УниБИТ
 • https://buditeli.unibit.bg/bg/ - ХVII НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА ХХІ ВЕК“
 • https://bic.unibit.bg/bg/ - Библиотечно-информационен Център

Проекти

 • https://llc.unibit.bg/ - ПРОЕКТ Развитие на мрежа от центрове за продължаващо обучение на библиотекари - организатори, обслужващи малките общини
 • https://bgv.unibit.bg/ - Дигитална колекция "Българско възраждане"
 • https://libcmass.unibit.bg/ - LibCMASS project

Бази данни

Вижте повече информация за достъпа до базите данни.

Други


нагоре