Полезни връзки

Важна информация

Държавни организации

УниБИТ

  • http://ichh.unibit.bg/ - Институт за научни изследвания в областта на организацията, управлението и защитата на КИН
  • http://iniod.unibit.bg - Институт за научни изследвания и обучение на докторанти
  • http://zabukvite.org/ - издателство "ЗА БУКВИТЕ – О ПИСМЕНЕХЬ"
  • http://sno.unibit.bg/ - Студентско научно общество при УниБИТ
  • http://e-learning.unibit.bg/ - Сайт на Център за дистанционно обучение към УниБИТ
  • https://elearn.unibit.bg/ - Платформа за дистанционно обучение на УниБИТ
  • http://unyka.unibit.bg/ - Университетска младежка академия за управление на знания - УниБИТ

Проекти

  • http://llc.unibit.bg/ - ПРОЕКТ Развитие на мрежа от центрове за продължаващо обучение на библиотекари - организатори, обслужващи малките общини
  • http://bgv.unibit.bg/ - Дигитална колекция "Българско възраждане"
  • http://libcmass.unibit.bg/ - LibCMASS project

Бази данни

Вижте повече информация за достъпа до базите данни.

Други


нагоре