УниБИТ завършва годината със старт на 8 проекта
по фонд „Научни изследвания“ при МОН

УниБИТ завършва 2019 г. със старт на осем нови проекта, спечелили конкурси от Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ). В последния работен ден на висшето училище три екипа проведоха първите си работни срещи, на които бяха представени одобрените за финансиране от ФНИ на МОН проекти.

Проф. д.ик.н. Стоян Денчев даде тон на презентациите с проекта, ръководен от него и одобрен в конкурс за фундаментални научни изследвания, на тема: „Концептуален образователен модел за повишаване на информационната грамотност в университетска информационна среда“. В екипа участват утвърдени учени от България, Швейцария, Италия и Австралия. Акцент на одобрения проект е как интелектуалноправната информационна грамотност се налага като концепция в международни проекти, програми и инициативи и тя като възможно решение за преодоляване на „дигитално разделение“, както и като ключова компетентност, която изгражда фундаментално знание на съвременното общество.

В конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания за млади учени и постдокторанти УниБИТ спечели три проекта. Първи работни заседания проведоха екипите, ръководени от гл. асистент д-р Елисавета Цветкова и д-р инж. Евелина Здравкова. Научните колективи ще работят по проекти с теми, съответно: „Информационен портал относно мобилно обучение и мобилен достъп до библиотечни услуги и ресурси“ и „Модел за проучване и повишаване на авторскоправната грамотност в медиите в университетска среда“. Външен консултант на двата проекта е доц. д-р Тереза Тренчева, зам.-ректор по научноизследователската и международна дейност на УниБИТ.

Неформален гост на работните срещи беше маестро Йордан Камджалов, приятел на УниБИТ.

Маестро Йордан Камджалов в компанията на ръководството на УниБИТ и членовете на научния колектив на проекта „Модел за проучване и повишаване на авторскоправната грамотност в медиите в университетска среда“, финансиран от ФНИ

Снимки: УниБИТ

НОВИНИ


нагоре