Важно!

Уважаеми студенти.

От 26.10.2020 г. до 08.11.2020 г. се преминава към неприсъствено обучение.

Моля, ползвайте административни услуги, които се предоставят по електронен път.


НОВИНИ


нагоре