Честване на 10 години
катедра „Библиотечен мениджмънт“

Уважаеми колеги, заповядайте на честване на 10 години катедра „Библиотечен мениджмънт“ при Факултета по библиотекознание и културно наследство към Университета по библиотекознание и информационни технологии.

Събитието ще се проведе на 4-5 Декември 2018 г. в Университет по библиотекознание и информационни технологии на адрес 1784 София, бул. „Цариградско шосе“ № 119.

Плакат 10 години библиотечен мениджмънт

НОВИНИ


нагоре