УниБИТ – НОВО НАЧАЛО

Днес 27.12.2018 г., Стефановден, се проведе заседание на Общото събрание на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), на което проф. Стоян Денчев представи Отчет за извършените от него и университетското ръководство дейности в периода на неговия последен мандат, в качество му на Ректор на УниБИТ. Проф. Денчев беше награден от името на целия колектив с уникален пръстен с инициали на образователната институция. При поднасянето на подаръка, бившия председател на Общото събрание - проф. Димитър Иванов (директор на Институт за изследване и развитие на лидерството в информационна среда) сподели, че този подарък е преди всичко заради заслугите на проф. Денчев за издигането на престижа на Университета по библиотекознание и информационни технологии в национален и международен аспект и е олицетворение на „вричането му“ във вярност и преданост на каузата „УниБИТ – пазителят на познанието“ през годините на неговото управление.

За ролята на проф. Стоян Денчев като ментор в образователния и професионалния път на младите хора в УниБИТ – представители на Студентски съвет бяха подготвили прекрасно слово, в което по уважителен и емоционален начин изказаха своята благодарност към „човекът, който винаги ги е разбирал и подкрепял в начинанията им“. Като естествен лиазон на събитията от деня, с пълно мнозинство новите членове на Общото събрание избраха техния дългогодишен ректор за нов председател на събранието, а за зам.- председател беше избрана доц. Румелина Василева. Новото ръководство на Общото събрание обеща да продължи да работи както досега, за просперитета на всички преподаватели, докторанти, студенти и служители на УниБИТ.

Едно от най-важните събития през този ден беше гласуването за нов Ректор на УниБИТ. Стефановден се оказа съдбовен и за още един от членовете на неговия академичен състав – дългогодишният зам.-ректор по Научноизследователската и международната дейност на УниБИТ – проф. Ирена Петева, която беше избрана с пълно мнозинство за ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии. Минути след публичното обявяване на резултатите от проведеното гласуване, проф. Ирена Петева благодари за доверието, което са й гласували избирайки я за техен лидер, и сподели, че за нея това е не само повод за радост, но и отговорност да продължи започнатото от нейния предшественик проф. Стоян Денчев.

В ранния следобед се проведе и първото заседание на новоизбрания Академичен съвет на образователната институция, който избра зам.-ректори в състав: проф. Атанас Начев, проф. Иван Гарванов и доц. Тереза Тренчева. В изказванията си те се обединиха около идеята за още по-широко популяризиране на каузите и инициативите, които е реализирал досегашния управленски екип на Университета. Продължаване на международната дейност и контактите с водещи образователни и научни институции на Балканите и в Европа и разбира се поддържане на високото ниво и качеството на обучение в УниБИТ, съобразно Правилника на УниБИТ и изискванията на МОН.

При бурни аплодисменти, в присъствието на учени, докторанти, студенти и гости във фоайето на УниБИТ – проф. Стоян Денчев символично постави табела на едно от ключовите места – Заседателна зала, която от днес, по предложение на Студентския съвет и съгласно решение на Академичния съвет ще носи неговото име.

Снимки

НОВИНИ


нагоре