Прием ОКС Магистър - дистанционна форма на обучение, учебна 2018/2019 г.

Подробна информация в сайта на Центъра на дистанционно обучение:  e-learning.unibit.bg .

 

ЗА КОНТАКТИ

проф. дтн Атанас Начев Директор – Център за дистанционно обучение
проф. дтн Атанас Начев
Кабинет: 100
Имейл: a.nachev@unibit.bg
Тел.: +359 (0) 882 807 242
Стефка Стоимчева Главен експерт - Център за дистанционно обучение
Стефка Стоимчева
Кабинет: 100
Тел.: +359 (0) 2 970 85 92, +359 882 807 242
Даниела Павлова Експерт - Център за дистанционно обучение
Даниела Павлова
Кабинет: 100
Тел.: +359 (0) 2 970 85 92, +359 882 807 242
Експерт – Център за дистанционно обучение
Диана Райчева
Кабинет: 100
Имейл: d.raycheva@unibit.bg
Тел.: +359 (0) 2 970 85 92, +359 882 807 242

 


нагоре