УниБИТ организира симпозиум в Париж,
посветен на информацията и фалшивите новини

BOBCATSSS 2020 “Information Management, Fake News and Disinformation”
(22-24 January 2020, Paris, France) https://bobcatsss2020.sciencesconf.org/

 В периода 22-24 януари 2020 в Париж се провежда 28-то издание на BOBCATSSS – международният симпозиум на студентите по библиотечно-информационни науки на тема „Управление на информацията, фалшиви новини и дезинформация“. Организатори на форума са студенти и преподаватели от Institut Francilien d'Ingénierie des Services (IFIS), звено на новия Университет „Густав Айфел“ (UGE), Париж, Франция и Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), София, България.
 BOBCATSSS е ежегодно събитие под егидата на Асоциация Bobcatsss (доскоро EUCLID), която обединява представители от различни европейски страни и развива дейност, насочена към изследователи, библиотечни специалисти, преподаватели и студенти по библиотечно-информационни науки.
 В рамките на BOBCATSSS2020 ще бъдат представени научни доклади, уъркшопи, докторантски колоквиуми, постери и презентации от над 100 участници от България, Германия, Франция, Испания, Италия, Латвия, Норвегия, Полша, Португалия, Саудитска Арабия, САЩ, Унгария, Франция, Хърватска, Швеция, Япония и други страни.
 Пленарен доклад ще изнесе докторант М. Фонтейн от Университет Сапиенца в гр. Рим, Италия, която ще говори за критичното мислене в епохата на фалшивите новини и за ролята на библиотечно-информационните специалисти. Риторичният въпрос „Трябва ли да вярваме на всичко, което виждаме?“ ще интепретира д-р В. Нозик от Университет „Густав Айфел“, Париж. Преподавателката и журналист Роуз-Мари Фаринела ще разсъждава по темата „Истински или фалшиви новини: Как можем да направим разлика?“. Тя е начален учител в гр. Тенсинг, намиращ се във френските Алпи. За авторската си учебна програма по медийна и информационна грамотност получава отличие от глобалния форум на ЮНЕСКО в Ямайка (GAPMIL Week, 2017 г.), европейска награда от SaferInternet4EU (Европейска комисия, Брюксел, 2018) и 3 национални награди.
 УниБИТ участва в BOBCATSSS2020 с пет научни доклада и 1 уъркшоп, които ще бъдат представени от проф. дн Таня Тодорова – координатор на студентския екип и член на УС на Асоциация Bobcatsss, от докторантите Светослава Димитрова и Гергана Янчева, от студентите Виден Свиленов, Деница Крумова, Анелия Бучова и Кристиян Симеонов от Факултета по библиотекознание и културно наследство.
 Медиен партньор и участник e Agence France-Presse (AFP), която ще демонстрира: Youcheck! - европейски проект за медийно образование; разширението InVID / WeVerify, което подпомага журналистите при проверка на изображения и видеоклипове и блога Factuel, разработен на десет езика и поддържан от журналисти на AFP от целия свят, отговарящи за проверката на факти и информация.
  Текуща информация за форума следете на https://bobcatsss2020.sciencesconf.org/.
  За контакти: t.todorova@unibit.bg

НОВИНИ


нагоре