Настоятелство

Съвет на настоятелите на УниБИТ

Председател:

Проф. Д-р Свободозаря Габровска

 

Членове:

акад. проф. д.т.н. Васил Сгурев

проф. д-р Богдан Угърчински

проф. д.ик.н. Петър Стефанов

Георги Йорданов

Епископ Тихон

Йордан Христосков

 

Линк за Правила за работата на Съвета на настоятелите на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ)


нагоре