ИЗЛОЖБА НА УНИБИТ ПО ПРОЕКТ НА ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Изложбата „Красотата на православния дух: ценни старопечатни книги и гравюри от библиотеката на Рилския манастир (XVI – XIX век)“ се реализира по проект на ФНИ „Сбирката от славянски кирилски печатни книги в Библиотеката на Рилския манастир (изследване и научен опис в е-среда)“, ФНИ, № КП-06-Н60/8 oт 17.11.2021 г. Експозицията бе открита на XXI национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на XXI“ от проф дфн Вася Велинова, директор на Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Фотограф на изложбата е Добрин Кашавелов, а художественото оформление е дело на Адриана Герасимова.

Изразяваме своите благодарности към Адрианополския епископ Евлогий – Игумен на Рилския манастир, с чието благословение осъществяваме настоящата изложба, Женя Иванова – главен библиотекар на Библиотеката на Рилския манастир и член на екипа на проекта за съдействието при изследователската работа.

Изложбата може да бъде видяна в зала „Тържествена“ на 4-ия етаж до края на ноември в Университета по библиотекознание и информационни технологии.

https://buditeli.unibit.bg/programa

НОВИНИ


нагоре